Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Låna böcker när som helst

Från 2014
huvudbiblioteket i borg�¥
Bildtext En automatiserad avdelning i Borgå huvudbibliotek efterlyses av en rad fullmäktigeledamöter.

För att förbättra användingsgraden och utbudet behövs det till Borgå huvudbibliotek en enhet som skulle fungera enligt självbetjäningsprincipen.

Det skriver 8 fullmäktigeledamöter i Borgå i en fullmäktigemotion.

Fullmäktigeledamöterna skriver, att det i Sverige och Danmark redan finns cirka 200 automatiserade bibliotek utan personal. I några bibliotek i Finland har självbetjäningsprincipen redan tagits i bruk med allt vad det innebär av elektronisk appartur och tekniska system i samband med lån och retur av böcker.

Förutom bibliotekets kundkort skulle kunden också behöva en kod för att kunna använda systemet.

Fullmäktigeledamöterna anser att bibliotekets användingsgrad skulle öka i och med att bibliotekets service också kunde användas under kvällar och veckoslut.

Motionen är undertecknad av 7 samlingspartister och en kristdemokrat.