Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Asbest dödar ännu

Från 2014
Uppdaterad 13.02.2014 10:13.
Bild: Yle/Peter Petrélius

Asbest skördar dödsoffer tiotals år efter exponering. Det farliga byggmaterialet används fortfarande i stora delar av världen.

I Finland förbjöds alla former av asbest i början av 1990-talet. Men fortfarande dör omkring hundra människor årligen i asbestrelaterade sjukdomar.

Asbest orsakar två mycket dödliga cancerformer i lungorna, mesoteliom och lungcancer. De här sjukdomarna kan bryta ut tiotals år efter att man har utsatts för asbest.

Asbest, som tidigare användes allmänt inom bygg- och varvsindustrin, är numera förbjudet i de flesta utvecklade länder. Men globalt fortsätter många att exponeras.

- Vi tror att det finns många dolda fall av asbestrelatarade sjukdomar, eftersom asbest används i utvecklingsländer där sjukdomarna inte diagnosticeras eller rapporteras, säger professor Ken Takahashi från Japan.

Miljöepidemiologen Takahashi är en av de internationella experter som deltog i Arbetshälsoinstitutets konferens i Esbo om asbestrelaterade sjukdomar.

Bland annat Kina, Indien och många forna Sovjetrepubliker fortsätter att använda asbest i stor skala. Kina, Ryssland och Kazakstan är dessutom stora asbestproducenter, vilket försvårar försöken att få till stånd ett förbud mot asbest.

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att asbest fortsätter att orsaka över 100 000 dödsfall årligen

- Det är många dödsfall för sjukdomar som kunde undvikas till 100 procent ifall man slutade använda asbest, säger professor Ken Takahashi.

Diskussion om artikeln