Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Grundvattnet synas i Sibbo

Från 2014
Bild: YLE/ Marie Söderman

Geologiska forskningscentralen har i samarbete med Nylands förbund inlett grundvattensutredningar i bland annat Sibbo. Utredningarna ska bland annat som bidra till att höja lönsamheten inom landsbygdsnäringarna.

Utredningsobjekt är grundvattensområdena i Norrkulla, Nikukälla och Söderkulla i Sibbo.

Utredningen är en del av det så kallade VATTNEN-projekt, som påskyndar vattenvården på området.

För att stöda landsbygdsnäringarnas lönsamhet är det viktigt att producera allt mera preciserad information om miljöomständigheterna på de gårdar som verkar på grundvattensområden. I och med projektet kan man justera begränsningarna för grundvattensområden och verksamhetens miljövillkor kan utvecklas till att motsvara nuläget.

Grundvattensförekomsternas strukturutredningar är ett sätt att begränsa grundvattensområden på även omfattande odlingsområden och minska på de kostnader som orsakas av odlingsverksamhetens miljöskyddsbegränsningar.

Det första projektet kallas "Grundvattensutredningarna ett medel att främja jordbruksnäringens lönsamhet". För genomförandet av det här projektet har man fått finansiering ur Utvecklingsprogrammet för landsbygden på Finlands fastland för åren 2007-2013.

GTK leder grundvattensundersökningarna och via sina intressegrupper koordinerar Nylands förbund samarbetet med landsbygdsföretagarna. Projektet fortgår till slutet av september 2014.