Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Varför samarbetar inte staden med oss?"

Från 2014
glas med vatten
Bild: YLE/Stefan Härus

Vattenandelslagets styrelseordförande och VD Harry Viiala tycker det är rätt konstigt att staden fattade beslutet att inte gå i borgen för andelslaget.

- De vet att staden måste betala de två miljoner som de har garanterat tidigare ifall vattenandelslaget går i konkurs. Vår ekonomi har blivit bättre, så jag förstår inte varför de gör så här, säger Viiala.

Vattenandelslaget ska ännu försöka diskutera med banken och staden om framtiden. Enligt Viiala kan banken inte ta vattenledningar, pumpstationer eller reningsverk som garanti för tidigare lån. Det är staden som borde stärka vattenandelslaget genom att locka nya medlemmar på andelslagets område som inte är kopplade, anser han.

- Enligt lagen ska kommunen utveckla vattentjänster på sitt område, varför gör staden inte det i samarbete med oss? Jag har sagt att de borde locka 100 nya användare, det skulle ge 1,2 miljoner.

Enligt Harry Viiala är även Borgå stad medlem i vattenandelslaget med tre fastigheter men har inte varit intresserad av att komma med i styrelsen för att följa med hur ekonomin går. Det är inte heller realistiskt att samla in extra avgifter av kunderna.

- Våra regler säger att medlemmar inte behöver betala andelslagets lån. Inte heller staden som är med i andelslaget är beredd att betala sin andel, kring 2 procent, av lånen, hävdar han.

Enligt Viiala är det stadens uppgift att se till att vattnet rinner och avloppsverken är igång.

- Det finns ingen risk för att vattnet slutar rinna, det är olagligt. Om vi går i konkurs är det staden som ska sköta det och det blir dyrare än att bara ge garantin. Också kostnaderna för kunderna skulle öka markant.

Vad handlar det om? Ingen borgen för vattenandelslag.