Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya begränsningar för att rädda lax och sik

Från 2014
Uppdaterad 13.02.2014 13:44.
Lax- och sikförande vattendrag i Nyland
Bildtext Avrinningsområden i Nyland
Bild: Nylands NTM-central, SYKE

Havsöringsbeståndet i Ingarskila å måste skyddas med tillgängliga medel. Det anser Ingå byggnads- och miljönämnd som ställer sig positiv till NTM-centralens beslut för att begränsa fisket i vattendrag som är lax- och sikförande.

Nylands närings-, trafik och miljöcentral vill trygga det vilda beståndet av öring, sik och lax och har därför märkt ut de lax- och sikförande vattendragen. De allmänna fiskerättigheterna gäller inte i lax- och sikförande vattendrag.

Det nya är att avrinningsområdena i sin helhet räknas som laxförande. Alla små bäckar och sjöar i närheten av ett vattendrag räknas till avrinningsområdet. Fiskebegränsningarna gäller i forsar, bäckar och vattenfåror på avrinningsområdet.

Men det är omöjligt att på förhand märka ut alla forsar och vattendrag i ett avrinningsområde eftersom vattenmängderna varierar. Det här innebär att det är upp till människorna som fiskar att avgöra exakt var de kan fiska på vilken tidpunkt.

Svårt att tolka

Det här kan bli problematiskt medger enhetschef Markku Marttinen vid Nylands NTM-central.
– Det kan bli väldigt svårt att övervaka beslutet, säger han.

Marttinen betecknar beslutet som moraliskt
- Man vill signalera att människor ska undvika att fiska i forsar och strömmar.

De lax- och sikförande vattendragen med tillhörande avrinningsområden i Västnyland är Kisko å, Fiskars å, Svartån, Ingarskila å, Sjundeå å, Storträsket i Västerby, Kullasjön i Pojo och Raseborgs å.