Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Belgien kan tillåta dödshjälp för barn

Från 2014
Uppdaterad 27.06.2014 10:47.
Programmet är inte längre tillgängligt

Det belgiska parlamentet väntas på torsdag godkänna eutanasi för obotligt sjuka barn som med säkerhet kommer att dö inom kort.

Lagen förutsätter att föräldrarna, läkarna och barnet självt är överens om att döden är den bästa utvägen för barnet, eftersom det lider så. Dessutom ska en psykolog intyga att barnet förstår vad beslutet att ta emot dödshjälp innebär.

Bruno Wierinckxs 15-åriga dotter Audrey dog i leukemi 2006. Bruno Wierinckxs tycker att ett sjukt barn inte förmår fatta ett övervägt beslut att få dödshjälp, eftersom barn är så känsliga för intryck från omgivningen. Det kan få ett barn att tro att alla skulle vara mindre ledsna om barnet dog.

- Barn reagerar på sina föräldrars och sina syskons beteende. De kan plötsligt uppleva att de själva är en börda för familjen. De får dem att känna sig redo att ta farväl av familjen.

Det är just det här som nej-sidan i debatten har använt som sitt största argument mot dödshjälp för barn; att barn inte förmår fatta ett sådant beslut.

När ska man ge dödshjälp?

Belgien godkände dödshjälp 2002. År 2012 fick 1 432 belgare dödshjälp. En vuxen person måste inte vara döende för att få eutanasi, och det har fått kritik efter några uppmärksammade fall i media.

Om lagen för dödshjälp för barn godkänns, blir den strängare än lagen för eutanasi för vuxna. Den nya lagen skulle tillåta dödshjälp endast åt barn som bedöms ha outhärdliga fysiska smärtor och som med säkerhet dör inom kort. I praktiken skulle det kunna gälla mellan 10 och 100 fall per år.

En snabb rundringning bland läkare och psykologer i Finland visar att dödshjälp för barn inte är något som har diskuterats här. Till exempel vid cancer finns det ingen orsak att ge dödshjälp åt barn, eftersom barn inte drabbas av kronisk cancer som vuxna gör.

Mellan 75 och 80 procent av de barn som drabbas av cancer tillfrisknar helt. De övriga försöker få ut så mycket de kan av den tid de har kvar, och dödshjälp är inte aktuellt för dem.