Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Svininfluensans ABC

Från 2014
Uppdaterad 14.02.2014 16:41.
Viruset sett genom ett mikroskop
Bildtext Här är den - svininfluensan.
Bild: Reuters TV

År 2009 spred sig svininfluensan i världen. Nu är den här igen - i år har redan fyra människor dött och över tio har insjuknat allvarligt. Men var svininfluensan någonsin borta?

Man kan dela in influensavirus i tre typer - A, B och C. Typ A är den som kan förorsaka stora epidemier och pandemier. En pandemi uppstår då ett influensavirus förändras radikalt. Då saknar i stort sett hela befolkningen motståndskraft mot det nya viruset, som därefter kan spridas explosionsartat. Svininfluensaepidemin 2009-2010, förorsakad av A-viruset H1N1, var den senaste pandemin vi hade.

Efter en pandemi stannar viruset ofta kvar och fortsätter att förorsaka vanlig s.k. säsonginfluensa, vilket också skett i fallet med svininfluensaviruset. H1N1 lever alltså kvar ibland oss som vilket virus som helst.

Influensor drabbar vanligtvis äldre värst, men H1N1 är en virustyp som också har skördat unga människors liv. Vintern 2009-2010 dog 44 finländare i svininfluensa.

Influensavirus typ B är ofta ett lindrigare virus som kommer efter den största influensasäsongen på vintern. Typ C brukar oftast bara leda till en vanlig förkylning.

Ordlista

  • H1N1: Svininfluensa
  • H3N2: Det andra A-virus som vintern 2013-14 förorsakar influensa i Finland.
  • Epidemi: Fenomenet då sjukdomar sprider sig mellan människor
  • Pandemi: Epidemi som sprider sig över delar av världen
  • Pandemrix: Vaccin skapat av läkemedelsföretaget Glaxosmithkline. Användes under pandemin 2009.

Vaccin eller ej?

Orden svininfluensa och vaccin tillsammans för numera ofta tankarna till något helt annat - narkolepsi. Vaccinet Pandemrix som användes under svininfluensavågen 2009 har senare lett till flera fall av narkolepsi. Men det behöver man inte oroa sig för om man tänker vaccinera sig nu. Pandemrix användes bara 2009 då pandemin måste stoppas. Nu används samma influensavaccin som funnits sedan 70-talet och anses vara mycket säkert. Vaccinet förbättras dessutom varje år.

Vaccinerade du dig emot svininfluensa 2009 och är orolig för att drabbas nu ska du ta ett nytt. I regel skyddar vaccinet bara i ett år.

Varför nu?

Det har varit tyst om svininfluensan de senaste tre åren. Varför drabbar den oss så hårt den här vintern?
Peter Klemets, specialist i infektionssjukdomar, har en teori om att vaccinet från 2009 har skyddat oss också under de senaste åren.

- Det kan tänkas bero på att befolkningen hade motståndskraft kvar från Pandemrix-vaccinet 2009. För varje år minskar motståndskraften, antikroppsnivåerna hos befolkningen sjunker. En förklaring till årets fall kan ju vara att vi i år nådde en punkt där vi inte hade tillräckligt skydd kvar.

Svininfluensan skrämmer oss ofta just för att den inte bara är farlig för människor i riskgrupper, som över 65-åringar, småbarn och astmatiker.

- Det kom ju lite oväntat att svininfluensan fortfarande är så här kraftigt framme och också drabbar arbetsföra människor, som faktiskt inte har riskfaktorer.

Läs också: Svininfluensan är här för att stanna
Influensa
Svininfluensan har orsakat dödsfall