Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Mystisk man vill ha barnens skor i Munksnäs

Från 2014
sarinas skor
Bildtext En man som vill ha skolbarns skor sprider oro i Munksnäs.
Bild: Yle / Ankka Alanen

En man i Munksnäs i Helsingfors förorsakar med sitt beteende oro i området. Munksnäs lågstadieskola har i flera omgångar påmint vårdnadshavarna om barnens säkerhet. Mannen uppges vilja ha barnens skor.

- Mannen har närmat sig barnen och uppgett sig vara intresserad av deras skor. Han har bett om att få deras skor, säger kommissarie Jarmo Heinonen vid Helsingforspolisen.

Polisen har övervakat närområdena vid skolorna i Munksnäs och Munkshöjden och vet nu vem mannen är.

Polisen kommer be mannen sluta med sitt beteende

Heinonen säger att polisen inte fått kännedom om att mannen skulle ha begått ett brott. Istället utreder polisen händelserna eftersom de förorsakar oro och stör den allmänna ordningen.

- Polisen kan ingripa i sådant som inte är brottsligt. Polisen ska också upprätthålla den allmänna ordningen och tryggheten. Och var och en förstår att en vuxen person som beter sig avvikande och närmar sig främmande barn förorsakar oro. Polisens åtgärder för att få ett slut på det här är att förklara för mannen att hans beteende inte är önskvärt och få honom att sluta. Det ger polislagen möjlighet till, säger Heinonen.

Polisen fick kännedom om händelserna via skolan. Heinonen säger att föräldrarna bör tala med barnen om hur de ska agera i liknande händelser.

- Föräldrarna kan ge allmänna anvisningar om att inte ha att göra med främmande människor. Och om man inte kommer ur situationen på egen hand kan man göra någon annan vuxen i närheten uppmärksam. Oftast rör sig andra vuxna i närheten.