Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hotade växter har fått vård

Från 2014
Bildtext Bland annat längs stränderna i Hangö har man jobbat med att få hotade växter att trivas.
Bild: Finlands naturskyddsförbund

I dag avslutades ett femårigt projekt där Finlands naturskyddsförbund jobbat för att bevara hotade växtarter och naturtyper.

Under åren 2009-2013 har ett par hundra värdefulla naturobjekt vårdats i bland annat Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo. Projektområdet har täckt 100 hektar runt om i Västnyland.

85 naturskötare har under växtperioderna jobbat speciellt med fält, ängar och lundar och med enskilda växtarter och insekter. Man har exempelvis slagit ängar, röjt och byggt betesmarker. Dessutom har skötarna bekämpat främmande arter. Ett exempel på vad som gjorts i Västnyland är de fårstängsel som byggts på Lojoön för att bevara värdefulla torrängar. I Sjundeå igen har man jobbat för att bevara den sällsynta skogsklockan genom att gallra bort främmande arter i området.

Det är Nylands NTM-central som finansierar projektet ULLA, det vill säga Skötselprojektet för hotade arter och naturtyper inom Finlands naturskyddsförbunds Nylands distrikt. Det ser ut att få en fortsättning men det formella beslutet ska ännu fattas.

Diskussion om artikeln