Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Humlor och bin registreras

Från 2014
Uppdaterad 16.02.2014 11:56.
Bin.
Bild: YLE/Maja Ottelin

Nu ska humlor och bin registreras.

Enligt ett nytt EU-direktiv ska de humlor och bin som används inom livsmedelsproduktionen föras in i ett landsomfattande register.
Orsaken är att man vill förbättra beredskapen att bekämpa smittosamma sjukdomar.

Bland växthusodlare används numera speciellt framavlade humlor för pollineringen. Också biodlingen - både för honungsproduktion och för pollinering av äppelodlingar - är stor, bland annat på Åland.

Alla känner inte till de nya reglerna

Överinspektör Matleena Haapa på livsmedelsverket Evira anser att ett register behövs. En samlad kunskap om var olika produktionsdjur finns kan bidra till att man bättre kan bekämpa eventuella epidemier. Trots att direktivet har varit i kraft mer än ett år har enligt Matleena Haapa informationen till odlarna inte gått fram.

På Österbottens Svenska Producentförbund medger man att informationsgången varit dålig. Långt ifrån alla växhthusodlare som använder humlor till pollineringen känner till att de borde registrera sig som djurhållare. Men enligt trädgårsombudsman Bo Linde kommer man nu under våren att ta itu med saken och se till att alla odlare som berörs kommer att registrera sig.

Registreringen har fungerat bra på Åland

På Åland är situationen lite annorlunda. Ålands Biodlarförenings ordförande Yngve Påvall tycker registret är bra och han uppger att omkring 90 procent av alla åländska biodlare redan registrerat sig. På Åland har biodlingarna förutom honungsproduktionen också en stor betydelse för pollineringen på de många äppelodlingarna.

På Åland är man också speciellt uppmärksam på riskerna med smittor som kan drabba bipopulationen. Åland är fortfarande fritt från det världsomfattande gisslet varrokvalstret som drabbat stora av delar av det finländska fastlandet och Balticum.

Diskussion om artikeln