Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Elsi Nummela vill ha rent vatten

Från 2014
Uppdaterad 17.02.2014 06:01.
Elsi Nummela
Bildtext Elsi Nummela.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Snart nittioåriga Elsi Nummela i Uttermossa bor ensam och klarar sig själv riktigt bra. Men om det inte vore för sonen Raimo Nummela skulle hon inte få vatten.

Elsis vatten duger bara till att spola på toaletten

Programmet är inte längre tillgängligt

Raimo Nummela ser till att hon hans mamma får dunkar med vatten så att hon klarar sig. Det vatten som finns i brunnen på hennes gård är inte tjänligt som matvatten och ingen kommunal vattenledning finns i byn.

Elsi Nummela behöver rent vatten

Programmet är inte längre tillgängligt

- Jag har vatten i brunnen men det är så dåligt. Raimo kommer med matvatten åt mig, säger Elsi Nummela.

- Mamma fyller nittio i midsommar och hon klarar sig själv. Vi är ingen pålaga åt samhället utan staden får inkomster bara för att hon klarar sig själv, säger Raimo Nummela.

Raimo Nummela syftar på statsandelarna som staden får för människor som är över 85. Vattnet hämtar han från Soldattorpet, som han förestår. Där har han en egen brunn med bra vatten.

Elsi Nummelas vatten duger inte till annat än i toaletten och i viss mån för att diska. Det går inte att dricka. Raimo Nummela förstår inte hur det går ihop med stadens ambitioner att de äldre ska bo hemma och klara sig själva så länge som möjligt.

Enda byn utan kommunalt vatten

Uttermossa är den enda byn i Kristinestad där man ännu inte har kommunalt vatten. Alla har inte lika bra vatten som Raimo Nummela på Soldattorpet. Han är inte i behov av kommunalt vatten, men han skulle gärna se att hans mamma och de andra i byn kunde få bra vatten.

- Alla har sina egna brunnar som de har borrat i berget. Många har grävt fyra-fem brunnar och har inte rent vatten för det heller.

Den närmaste kommunala vattenledningen finns i Back by, bara några få kilometer från Uttermossa.

- Snabbaste möjliga sätt att få vatten till Uttermossa är om det skulle komma ett initiativ från byborna om att vi ska starta upp och göra planering för vad det skulle kosta att dra vattenledningen från Back by till Uttermossa, säger tekniska direktören Joakim Ingves.

Draghjälp av vindkraften?

Han tillägger att det kan falla sig naturligt att starta upp ett vattenledningsprojekt om de planerade vindkraftverken i området blir verklighet.

- Då kunde det vara ett ypperligt tillfälle att få rören nedgrävda om det ändå grävs och byggs i skogarna där, säger Ingves.

Också Raimo Nummela ser att vindkraften kunde vara en faktor som skulle göra det mera berättigat för byborna att få kommunalt vatten.

- Vi vill inte ligga på samhället. När det här med vindkraften blev aktuellt i utbyarna, tänkte jag att de kunde bringa inkomster till staden via fastighets- och andra skatter. Om det lyckades skulle det ordna sig själv. Fundera lite, för det är krafter som arbetar emot det här med vindkraft. Vilka inkomster föreslår de i stället, säger Raimo Nummela, som själv har startat ett vindkraftsprojekt i Uttermossa.