Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Högklassiga bostäder till Alexandersbågen

Från 2014
Västra åstranden i Borgå
Bildtext Nu skall också det tomma området innanför Alexandersbågen få flervåningshus (i förgrunden på bilden)

Borgå stad vill bygga längs Alexandersbågen på Västra åstranden. Staden har inlett ett anbudsförfarande för byggföretag och byggherrar.

Målet är att finna en plan för det obebyggda området på västra åstranden. Utgående från planen ska man bygga högklassiga bostäder.

Anbudsförfarandet omfattar också trafiken och parkeringen på västra åstranden. Dessutom ingår planer på hur åstranden kunde bli ett fritidsområde som beaktar landskapet och kulturhistorien på området.
Borgå stads information om anbudsförfarandet