Hoppa till huvudinnehåll

X3M

"Läkemedelsföretagen inte intresserade av p-piller för män"

Från 2014
Uppdaterad 17.02.2014 18:47.
P-piller
Bildtext P-pillerforskningen för män ligger på is.

Män ska ha färre bieffekter än kvinnor av hormonella preventivmedel, tycker forskare. Detta kombinerat med läkemedelsföretagens ointresse av p-piller för män gör att forskningen inte går vidare.

- Medicinföretagens intresse för att utveckla produkter tog slut. Det skulle ha varit lite för komplicerat och lite för dyrt, säger Dan Apter, överläkare vid Väestöliittos klinik för sexuell hälsa.

Världshälsoorganisationen WHO misstänker i en ickepublicerad rapport att p-pillren för män ökar självmordsbenägenheten hos testpersonerna. Också viktökning och akne rapporterades som biverkningar. Misstankarna om självmordsbenägenhet har inte bekräftats, men de har ändå resulterat i att forskningen stoppats. I Finland har man inte forskat i preventivmedel för män på många år på grund av medicinföretagens ointresse.
De p-piller som tagits fram för män liknar p-piller för kvinnor. Det handlar om kombinationspreparat där det finns ett gulkroppshormon och testosteron som ersätter det kvinnliga östrogenet.

- Preparaten skulle ha blivit dyra och effekten av bromsad spermieproduktion kan mätas först efter tre månader. Därför ansågs det att intresset skulle ha varit litet trots att det principiella intresset bland män var tämligen stort.

Riskbedömningen skiljer mellan män och kvinnor

Manliga hormonella preventivmedel är inte riskfria och för att ett p-piller för män ska kunna komma ut på marknaden ska riskerna vara närmare noll, säger Jorma Toppari, professor i fysiologi vid Turun yliopisto.

- Orsaken till att man hos kvinnor tolererar vissa risker i preventivmedlen är att det också i graviditeten ingår en hel del risker. Jämförelsepunkten är en helt annan än hos mannen – män kan inte bli gravida och därför inte heller få fysiska hälsoskador av graviditeten.

Det här är en allmän åsikt inom läkemedelsforskningen enligt Toppari. Man väger risk och nytta mot varandra.

- Till exempel cancermediciner är väldigt tunga och ingen frisk människa skulle någonsin ta dem. De som tar cancermediciner gör det bara när de absolut måste, de orsakar hemska biverkningar.

Mannens preventivmedel borde vara ett sådant som inte ger någon extrarisk alls, eftersom mäns hälsa inte kan skadas av graviditet. Men självklart kan man tänka på det hela ur ett förhållandes perspektiv – att mannen tar risken istället för partnern.

- Graviditeten är farlig för en kvinna. Man kanske inte tänker på det längre i Finland eftersom så få dör under födseln numera, men modern utsätts alltid för en stor risk. Delvis samma risker som kvinnors preventivmedel har, till exempel ökad risk för blodpropp.

Forskningen på is

Den forskningen om hormonella preventivmedel för män som gjorts i Finland har inte kommit fram till anmärkningsvärda bieffekter.

- I de studierna jag var med i framkom inte självmordsrisker. Men för att göra omfattande studier i det behövs ett bra jämförelsematerial, säger Dan Apter.

För tillfället fortsätter inte forskningen i Finland. Apter skyller på bristen på kommersiellt intresse och lite forskning i ämnet överlag.

- Nu har forskningen riktat in sig på andra komponenter än den hormonella preventionen. Men de studierna är ännu helt i sin början. Jag skulle närmast säga att det över huvudtaget inte satsas på p-pillerforskning. De som forskar vill ha vinst på sina preparat.

Mer om ämnet på Yle Arenan