Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholm väntar ut Vasa i hästsportfrågan

Från 2014
Uppdaterad 08.09.2015 11:00.
Matchrinken i Vasa ishall
Bildtext Hästsport mot hockey? Grundavtalet för Vasaregionens arenor ska ses över
Bild: Yle/Roger Källman

Kommunstyrelsen i Korsholm fattade på måndagen inget beslut om att ta över hästsportcentret. Vi vill se vad Vasa besluter, säger styrelseordförande Michael Luther (SFP)

Stadsfullmäktige i Vasa och kommunstyrelsen i Korsholm behandlade på måndagen frågan att stryka det strandade hästsportcenterprojektet ur grundavtalet för Vasaregionens arenor. I samma veva skulle Korsholm köpa den befintliga infrastruktur som finns på platsen för det planerade hästsportcentret.

På så vis skulle pengar frigöras för att få ishallen Vasa Arena i skick. Det är ishockeylaget Vasa sports möjlighet att stiga till ligan som gör att det brådskar. Ett villkor för att Sport ska få ligalicens är att antalet läktarplatser i arenan på Kopparön utökas.

Säsongen 2014-2015 ska en publik på 4500 personer rymmas på läktarna. Säsongen 2016-2017 ska sittplatsernas antal uppgå till minst 2500. Dessutom måste belysningen i hallen förbättras.

Samkommunens styrelse har i början av februari begärt att hallen "ligakonverteras". Det här skulle kosta uppskattningsvis 730 000 euro.

Inget beslut i Korsholm ännu

I Korsholm togs grundavtalet upp i kommunstyrelsen. I föredragningen föreslogs att hästsportcentret stryka ur grundavtalet för samkommunen, att Korsholms andel i vasaregionens arenor sjunker från 20 till 16 %, samt att Korsholm köper den infrastruktur som förverkligats vid platsen där hästsportcentret skulle ha byggts för en miljon euro.

Diskussionen blev lång och mångordig. Bland annat ältades frågan huruvida det är rätt att ställa hockeyn och hästsporten mot varandra.

- Konfliktsituationen är olycklig, säger styrelseordförande Michael Luther (SFP), som ändå helst sett att förslaget gått igenom.

Då diskussionen drog ut så långt på tiden förslog Luther att ärendet skjuts fram till ett extra styrelsemöte nästa veckas måndag.

- På så vis kan vi ta ställning till vad man besluter i Vasa och så har vi möjlighet att ytterligare bereda ärendet, sa Luther.

Klubbades igenom i Vasa

I Vasa togs ärendet upp i stadsfullmäktige, vars möte avslutades en timme efter att mötet i Korsholm var avslutat. Ändringen av grundavtalet godkändes, därtill godkändes ett investeringsanslag på knappa 400 000 euro för det ändamålet. Dessutom godkände fullmäktige finansieringen av tävlingshallens upprustning.

Till beslutet tillfogades en kläm, på förslag av Helena Boucht-Lindeman (SFP). Klämmen bestod av tre punkter:

1. fullmäktige förutsätter att staden tillsammans med Korsholm, Malax, Vörå och övriga kommuner fortsätter utreda förutsättningarna för hur hästsporten kan utvecklas
2. en rapport ska inom 2014 göras över hur utredningarna har utfallit
3. inför budgetbehandlingen för år 2015 ska förutsättningarna för att utveckla planerna beaktas

- Det här är en tydlig signal att vi inte överger hästsporten, sade fullmäktigeordförande Joakim Strand (SFP) efter mötet.