Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Få vill byta hälsostation över kommungränsen

Från 2014
Uppdaterad 18.02.2014 06:20.
Bildtext De flesta tycks vara nöjda med sin hälsostation, förutom de som vårdas på boende på annan ort än hemorten.

Det är inte många som valt att nappa på möjligheten att byta hälsostation. Sedan årsskiftet är det möjligt att byta hälsovårdsstation över kommungränserna men en rundringning visar att det rör sig om ett tiotal per kommun från Kristinestad i söder till Karleby i norr.

I stället har ett annat bekymmer uppstått i åtminstone Korsholm och Vörå. Där berättar ledande skötare Gunilla Jusslin att många ansökt om att få byta bara en del av hälsovårdsservicen vilket den nya lagen inte godkänner.

Programmet är inte längre tillgängligt

- Många som bor på boenden men är skriven på annan ort har ansökt om att få hemsjukvård. Det handlar bland annat om Kårkullas boenden och när klienterna börjar bli till åren behöver de hemsjukvård vilket de inte får på sitt boende. Den här lagen stöder inte att man byter bara en del av hälsovården till en annan station, säger Jusslin.

Gunilla Jusslin.
Bildtext Ledande skötare Gunilla Jusslin i Korsholm och Vörå.

Bekymret är egentligen inte nytt men det har nyligen uppdagats.

- Vi har tidigare bara haft ett fåtal på boenden som behövt hemsjukvård och då har vi erbjudit det. Under fjolåret blev de fler och det började helt plötsligt komma in väldigt många brådskande sjukvårdsräkningar. Det var då vi fick ögonen på det, säger Jusslin.

Nu hoppas Jusslin på en lösning.

- Vi har haft lite kontakt men vi har inte kommit underfund med hur vi ska kunna lösa det här. Har du klienter på ett boende som behöver hemsjukvård ska du väl erbjuda det när kommunen så att säga köper en plats, säger Jusslin.

Endast ett tiotal vill byta

I Korsholm och Vörå är det bara en handfull som valt att byta hälsostation och det tycks röra sig om liknande antal i kommunerna från Kristinestad i söder till Karleby i norr.

Inom K5-kommunerna, det vill säga Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad har man sedan tidigare fritt kunnat byta hälsostation. Det samma gäller i Jakobstadsregionen, det vill säga Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Jakobstad.

I Vasa säger ledande överläkare Markku Sirviö att det inte varit någon stor anstormning men att det rör sig om ett tiotal personer. Vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral säger förvaltningschef Kjell Ahläng att det kommit till ett tiotal personer och det är sådana som bor på gränsen till Malax i Solf i Korsholm och i Sundom i Vasa.

I Kronoby har fem personer bytt till en hälsostation utanför kommunen och fem har tillkommit, i Karleby rör det sig kring ett tjugotal sammanlagt och i Närpes är det ett tiotal - samma antal är det också i Kaskö.