Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Vattenandelslaget måste betala skulder själv"

Från 2014
Risto Saarinen på Finlands miljöcentral
Bild: Yle/Maria Wasström

Borgå skärgårds vattentjänster måste hitta ett sätt att betala sina skulder själv. Någon annan lösning är inte rättvis mot skattebetalarna i staden, säger Borgå Vattens VD Risto Saarinen.

Borgå skärgårds vattentjänster, Borgå stads centralförvaltning, Borgå Vatten samt banken kommer inom de närmaste veckorna att diskutera vattenandelslagets framtid. Saarinen berättar att två frågor står på agendan: vad göra med den lånegaranti på två miljoner som Borgå stad gav andelslaget tidigare och hur lösa kundernas vattentjänster i praktiken.

- Det kan ju hända att vattenandelslaget kommer på ett sätt att fortsätta självständigt, men Borgå vatten är berett att samarbeta och sköta praktiska ärenden om det behövs.

Alla parter måste också se längre in i framtiden. Vatten- och avloppssystem håller inte för evigt och om 10-20 år kan till exempel en ledning till reningsverket på Hermansö bli aktuell. Saarinen kan inte i det här skedet säga om det blir dyrare att ansluta sig ifall Borgå Vatten tar över vattenandelslagets verksamhet.

Komplicerade paragrafer

Enligt lagen om vattentjänster ska en fastighet på ett vattenandelslags verksamhetsområde anslutas till andelslaget genast eller inom rimlig tid. Frågan är ändå inte helt enkel, påpekar Saarinen.

- Det är Borgå stads miljöskyddsmyndigheters ansvar att övervaka att fastigheter ansluter sig. Lagen fastställer ändå vissa kriterier som ska uppfyllas för att en fastighet ska anslutas och det är möjligt att ansöka om befrielse från anslutning.

Inga resurser för övervakning

Enligt Saarinens uppfattning har stadens miljöskyddsmyndigheter inte kapacitet till att övervaka att alla ansluter sig.

- Vi har landet fullt av lagar som inte kan övervakas, konstaterar han. Men jag förstår att man vid vattenandelslaget är missnöjd över att staden inte gör något.

Saarinen ställer också frågan om det var klokt att vattenandelslaget i tiden fick ett så stort verksamhetsområde.

- Andelslaget begärde själv ett så här stort område. Jag minns att det i tiderna fanns olika åsikter om det är vettigt.

Så här skrev vi den 13.2: "Varför samarbetar inte staden med oss?"