Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Luckan fick stöd för satsning på barn

Från 2014
Skyltfönstren och dörren till Luckan i Åbo.
Bild: YLE/Åboland

Föreningen Luckan utgör ett av de fyra nya barnkulturcenter som beviljats medel av Undervisnings- och kulturministeriet.

Syftet med de medel som Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki beviljat är att verksamheten ska öka tillgängligheten på konst och kultur för barn. Därtill främja samarbetet mellan regionens konst- och kulturaktörer, skolor, daghem, och lekparker. Sammanlagt beviljades femton barnkulturaktörer medel om sammanlagt 1 308 000 euro. Bidraget till Luckan var 35 000 euro.

- Att Luckorna i Svenskfinland omfattas av det nationella barnkulturnätverket är ett erkännande. Nu kommer förutsättningar att skapas för bättre tillgång på svenskspråkig barnkultur på orter som inte fått ta del av statligt stöd från barnkulturnätverket hittills, konstaterar verksamhetsledare Jessica Lerche.

Luckan (Luckorna i Svenskfinland) är nu en del av barnkulturnätverket (Aladdins lampa) som är ett riksomfattande nät av barnkulturcenter. Nätverket utvecklar och förmedlar kulturtjänster för barn och unga vill stöda verksamheten hos existerande barnkulturaktörer. Inom nätverket Aladdins lampa får barn och unga förverkliga sig själva och sina idéer genom mångsidiga konstnärliga metoder.

- Sedan år 2003 har Luckan arbetat för att barn och unga skall få möta kvalitativ barnkultur på svenska. Nu, elva år senare vet vi att vi satsat rätt. Ett brett nätverk skapar flera samarbetsmöjligheter, flera utbyten och tillsammans mer kunskap och professionellt innehåll. Under år 2014 hoppas vi i Luckan kunna planera och förverkliga kvalitativ barnkultur för alla barn, särskilt för barn med specialbehov. Dessutom vill nätverket satsa på nordiska och europeiska samarbeten, vilket är helt i linje med vad Luckan redan gjort och vill göra, säger barnkulturproducent Zusan Söderström vid Luckan.

Luckans barnkulturutbud stöds också bl.a. av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Nordiska kulturfonden, UKM, regionens städer samt SAMS.

Mer om ämnet på Yle Arenan