Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bilister använder blinkers alltför sällan i Jakobstad

Från 2014
Bild: Yle/Kjell Vikman

De största problemen i trafiken i Jakobstadsregionen är fortkörning, mobiltelefonanvändning och utebliven användning av blinkers.

Det här framgår ur den enkät som gjorts för den kommande trafiksäkerhetsplanen, cirka 700 personer svarade på enkäten.
Cykelhjälm används också i låg utsträckning, bara 30 procent använder hjälm när de cyklar. En sänkning av hastigheten i tätort till 30 kilometer i timmen vinner inget större understöd, bara 30 procent av de svarande stöder den tanken.
Trafiksäkerhetsplanen i Jakobstad skall bli klar till hösten