Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Samma vin i lådan och flaskan?

Från 2014
Lådviner i en butikshylla.
Bild: Yle

Det kan vara förvirrande för en vinkonsument då valet står mellan vin på flaska och vin i låda. Etiketten är den samma på flaskan och lådan - men ändå kan vinet smaka så olika.

Kan man ens tala om samma vin? Samma vin borde betyda att smak och doft är den samma, att vinet har samma hållbarhet och att mängden tillsatser är de samma.

- Vinet är ju en levande produkt, konstaterar Linda Forsell, produktchef på Wennerco. Ett vin ändras från år till år. Också olika buteljomgångar varierar.

Forsell håller ändå med om att lådvin ofta smakar annorlunda än samma vin på butelj trots att det handlar om samma ursprungsvin.

- Och man kan ju nog säga att det principiellt är fel att det inte finns en innehållsförteckning över alla tillsatsämnen vare sig på vinlådor eller vinflaskor.

Också doften är annorlunda

Vin i flaska och vin i låda kan alltså ha samma ursprung men sedan förpackas det på olika sätt. I ett lådvin, eller bag-in-box, tillsätts svaveldioxid. Dessutom förses boxen med tryckluft.

Vinglas
Bildtext Vad innehåller vinet egentligen?
Bild: Mika Kanerva

Ett oöppnat lådvin ska helst drickas inom ungefär ett år eftersom påsen inte är helt tät.

Vad gäller öppnade förpackningar så har lådvinet genom sin tillslutningsmekanism och tillsatsen av svaveldioxid längre hållbarhetstid jämfört med en flaska. En öppnad flaska ska inte gärna sparas mer än högst några dagar.

Philip Aminoff, produktchef vid Alpha Beverages, konstaterar att det handlar om olika smak.

Om du skulle serveras två glas av samma vin, det ena från en låda och det andra från en flaska, skulle du då känna en skillnad?

- Ja, jag tror nog att jag skulle märka. Skillnaden kan nog upptäckas, säger Aminoff. Man kan känna skillnader via doften till och med. Man kan urskilja en skild doft från lådviner. Vinet är samma som på flaska men vid öppningen av ett lådvin kan man känna en starkare svaveldoft som sedan avtar.

- De billigaste lådvinerna är viner av sämre kvalitet och har ofta mera svaveldioxid tillsatt för att kunna förvaras under en längre tid. En oöppnad flaska håller längre men kvaliteten på själva vinet avgör hur länge flaskan kan lagras.

- Men allmänt taget ska de allra billigaste vinerna - både flask- och lådviner - inte sparas. De ska konsumeras genast, påpekar Aminoff.

- Producenterna hävdar att svavelhalten ligger inom de tillåtna gränserna, och Alko har en bra kvalitetskontroll. Alla nya produkter granskas säger Aminoff.

Svaveldioxid/sulfit finns i alla viner

r�¶dvinsflaskor p�¥ alko
Bildtext Skillnaden på låd- och flaskvin kan kännas på doften.
Bild: Yle/Rolf Streng

Sulfit finns naturligt i vin och att man har sedan urminnes tider lagt till sulfit för att vinet inte ska oxidera. Sulfit hindrar även tillväxt av bakterier.

Rött vin har bättre hållbarhet än vitt och kan därför framställas med mindre tillsatser av svaveldioxid. Vita viner innehåller alltså mer svaveldioxid i genomsnitt än röda, meddelar Alko på sin webbsida. Söta viner kräver mer svaveldioxid än torra viner för att kunna lagras.

Sulfit beter sig olika i flaska och låda

Risto Sairanen, chef för Alkos kvalitetsövervakning, bekräftar att det nästan alltid finns mera sulfit tillsatt i lådvinet än i ett vin som är tappat på flaska.

- Vinet kan ursprungligen vara exakt det samma, det vill säga tappat från samma fat, men eftersom förpackningsmetoderna skiljer sig en hel del från varandra så innebär det att vinet utvecklas olika och kan få olika smak beroende på om det förpackats i flaska eller låda.

- Lådvinernas plastförpackning håller inte tätt utan läcker ut syre. De sulfiter som läggs till i lådviner absorberas dock med tiden i förpackningen och försvinner småningom. Det betyder i praktiken att en lite äldre förpackning har en lägre sulfithalt än en ”färsk” förpackning.

En glasflaska håller bättre tätt. Men man ska komma ihåg att smaken på vinet i en flaska också kan variera en hel del beroende på om flaskan är försedd med en metallskruvkork, en kork gjord av äkta kork eller en kork gjord av plast, påpekar Sairanen.

Vinflaska och korkskruv.
Bildtext En oöppnad flaska kan hålla nästan hur länge som helst.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Vad finns det egentligen i flaskan eller lådan?

Många konsumenter vill gärna kunna kontrollera vad mat och dryck innehåller för att kunna göra medvetna val. Tillsatsämnen kan orsaka allergier eller överkänslighet.

Men vinindustrin slipper de krav som är så stränga då det gäller livsmedelsindustrin.

Det är känt att alkoholen i sig utgör ett gift, men det är inte bra om vinet dessutom innehåller för höga halter av bekämpningsmedel jämfört med gränsvärdena för andra livsmedel inom EU.

Se Valviras regler om obligatorisk information.

Vinet - en produkt från soliga vingårdar med fräscha druvor?

Bildtext Smaken kan manipuleras med tillsatser.
Bild: Brand X Pictures/Yle

Det finns tiotals olika tillsatsämnen i viner. Ämnena ska ge vinet bättre smak, konsistens, färg, doft och utseende.

Svaveldioxid (sulfit) används för att förhindra oxidation och tillväxt av vildjäst eller mjölksyrebakterier. Sulfit ska också förbättra färgen och aromen.

Svaveldioxid har en förmåga att binda ämnen som annars kunde ge vinet en mindre angenäm doft och smak.

I dag är det möjligt för producenterna att få viner att smaka ganska lika varje år eftersom det går att manipulera så väl med olika tillsatser.

Se Alkos broschyr om tillsatsämnen i viner.

EU har stark vinlobby – viner behöver inte innehållsdeklareras

Viner står utanför EU:s regler om innehållsförteckning på livsmedel. En orsak till det sägs vara den starka vinlobbyn.

Det finns en bestämmelse som säger att drycker på mer än 1,2 procent alkohol inte behöver ha innehållsdeklaration.

Bildtext Innehållsdeklarationerna kan vara förvirrande.
Bild: Yle

EU:s regler ger i dag vinproducenterna rätt använda ett 60-tal tillsatser och smakämnen utan att det framgår på etiketterna. Viner kan också innehålla rester av bekämpningsmedel som använts vid odlingen.

EU har utfärdat ett direktiv om ämnen som kan framkalla överkänslighet. Livsmedel där halten svaveldioxid överstiger 10 milligram per liter ska vara försedd med märkningen ”Innehåller svaveldioxid” eller ”Innehåller sulfiter. Det är däremot oklart hur stora mängder det har lagts till.

Mjölk och ägg i vin?

Ibland kan man hitta följande text på en vinförpackning: Innehåller rester av mjölk och ägg.

Det handlar om klarningsämnen - ämnen som ibland används för att få småpartiklar att sjunka till bottnen och därmed göra vinet klarare.

Rester av dessa klarningsprodukter kan finnas kvar i vinet och eftersom det handlar om allergener så måste det finnas en varning på förpackningen.

Enligt Alko kan man avlägsna tanniner (ämnen som lakas ur skalen på blåa druvor) från röda viner genom att tillsätta protein från mjölk, ägg eller fisk som fällningsmedel.

” Ekologiska viner gagnar både producenten och konsumenten”

- Ekologiska viner gagnar både producenten och konsumenten, anser Philip Aminoff, produktchef vid Alpha Beverages.

- Det finns klara regler om vad som får finnas och vad som inte får finnas i ett ekologiskt vin - till exempel då det gäller sulfiter och bekämpningsmedel.

- I dagens läge är de ekologiska vinerna av hög kvalitet och allt fler producenter producerar ekologiska viner.

Läs också:
Dricker du vin med gott samvete?

Diskussion om artikeln