Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands pensioner lägre än Sydeuropas

Från 2014
Uppdaterad 19.02.2014 18:58.
blankett för medicin

Finlands pensioner ligger på en europeisk medelnivå, men är lägre än i många länder i Mellaneuropa och i Sydeuropa. Lägst är pensionerna i Östeuropa. Ser man till pensionernas köpkraft är situationen ändå en annan.

Europas största pensioner betalas i Nederländerna, Luxemburg, Danmark och Österrike. Också i Italien, Frankrike, Cypern, Spanien och Storbritannien är pensionerna höga. I Finland placerar pensionerna sig på en medelnivå, precis som pensionerna i Grekland. Lägst är pensionerna i de östeuropeiska länderna.

När pensionerna sätts i förhållande till landets prisnivå, placerar sig länderna ändå delvis i omvänd ordning. Det här visar en EU-utredning som publiceras nästa år.

I Danmark och Luxemburg ser genomsnittspensionen ut att stiga till över 2 000 euro, men sett till köpkraften stannar de på kring 1 500 euro.
Enligt OECD:s utredning får nya pensionärer i de här bäst betalande länderna en pension som motsvarar hela 70-90 procent av deras tidigare lönenivå.

I Finland motsvarar pensionen bara kring hälften av lönen, och är enligt Eurostat kring 1 300 euro. Det här är mindre än i både Sverige och Tyskland.

Också i de flesta sydeuropeiska länderna är den verkliga ersättningsnivån lite högre än i Finland, när man ser till den allmänna prisnivån.

I östeuropeiska länder som till exempel Bulgarien och Rumänien är pensionerna bara en tiondel av de högsta pensionerna i Europa, men på grund av den låga prisnivån motsvarar pensionernas köpkraft ändå nästan hälften av de finländska pensionernas köpkraft.

Helena Ala-Mettälä/Yle Uutiset