Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Europeiska investeringsbanken fryser verksamhet i Ukraina

Från 2014

Den Europeiska investeringsbanken (EIB) som lyder under EU har stoppat all sin verksamhet i Ukraina på grund av oroligheterna där.

Enligt bankens chef är det som sker i Ukraina så grymt att banken ger fel signal om den fortsätter med sin verksamhet där.

Alla EU-länder är delägare i EIB och dess uppgift är att ge långfristiga lån till projekt som främjar den europeiska integrationen.

Den Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) kommer inte att följa EIB:s exempel men har nog minskat samarbetet med den ukrainska lednngen.
EBRD ägs av 64 stater, EU och EIB. EBRD strävar efter att genom sina lån stöda marknadsekonomin i området från Centraleuropa till Centralasien.