Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ekenäs Energi slarvade med bilköp

Från 2014
Uppdaterad 24.02.2014 11:37.
Bildtext Ekenäs Energis upphandlingsförfarande har varit under lupp.

Personalärenden var ofta på agendan då direktionen för Ekenäs Energi möttes förra året. Direktionen har också granskat energiverkets upphandlingsrutiner i samband med nya leasingavtal för bilar.

Stadsdirektör Mårten Johansson.
Bildtext Mårten Johansson fick i uppdrag att reda ut alla oklarheter.

Stämningen inom Ekenäs Energi har som känt inte varit den bästa under det senaste året. Yle Västnyland har tittat på vilka ärenden som direktionen för Ekenäs Energi diskuterade under året och det framgår bland annat att personalärenden väldigt ofta var på agendan. De flesta personalärendena är inte offentliga.

Också energiverkets upphandlingsförfarande har varit under lupp. Orsaken är att direktionen i ett skede fick antydningar om att tre stycken leasingbilar hade införskaffats på felaktigt sätt.

Antydningarna var anonyma e-postmeddelanden som var skickade inifrån energiverket, visar uppgifter till Yle Västnyland.

Det var i maj förra året som direktionen diskuterade bilanskaffningarna. För att reda ut sanningshalten i antydningarna fick stadsdirektör Mårten Johansson i uppdrag att reda ut det hela. Johansson var förman till energidirektören Roald von Schoultz.

Bristfälligt men inte olagligt

Bildtext Revisor Holmgårds rapport.

Mårten Johansson gav i sin tur stadens revisor Andreas Holmgård i uppgift att reda ut och skriva en rapport om hur leasingbilarna hade införskaffats och om det hade skett några felaktigheter.

Enligt rapporten har det inte skett några olagligheter.

Men det fanns uppenbara brister i upphandlingsförfarandet eftersom Ekenäs Energi inte jämförde priserna på alla bilmodellerna innan de införskaffades.

De tre leasingbilarnas värde uppgår till 90 444 euro, inklusive skatter.

Följer inte direktiven

I ett av fallen har det inte förekommit någon offertrunda överhuvudtaget.

En personbil av märket Honda Civic leasades direkt av en lokal bilfirma utan att några prisjämförelser gjordes. Det här går emot stadens direktiv för den interna kontrollen, konstateras i revisorns rapport.

I det andra fallet leasades en Kia Sportage av samma lokala bilförsäljare. Ekenäs Energi begärde då in offerter från olika bilfirmor. Men offerterna begärdes på olika modeller, vilket innebär att offerterna inte var helt jämförbara.

Det här förfarandet är inte tillräckligt genomskinligt och det följer inte andan i direktiven för intern kontroll inom staden, påpekar revisorn i rapporten.

I det tredje fallet leasade Ekenäs Energi en skåpbil av märket Volkswagen Caddy av en annan bilfirma i regionen. Den gången följde energiverket stadens upphandlingsdirektiv.

I rapporten skriver revisor Andreas Holmgård att upphandlingen i alla de tre fallen borde ha gjorts enligt förfarandet i upphandlingslagen för att på det sättet eliminera risken för eventuella skadestånd.

von Schoultz frus bilbyte

Då leasingavtalet för de tre bilarna tog slut kunde Ekenäs Energi inte köpa bilarna, utan var enligt avtalet tvungen att sälja dem till en utomstående part.

Två av bilarna köptes då av den lokala firman som hade leasat bilarna till Ekenäs Energi. Energiverkets personal gavs möjlighet att ge anbud på bilarna, men det uppstod inget köp.
Den ena bilen fick sedan en ny ägare i energidirektörens fru. Bilaffären hade köpt tillbaka den av Ekenäs Energi för 8 000 euro.

Revisorn skriver:

Enligt von Schoultz har gängse värde betalats för bilen. Marknadsvärdet på en motsvarande Honda Civic i gott skick torde vara cirka 15 000 euro då prisjämförelser görs på nätet. Enligt Roald von Schoultz var bilen i sådant skick att överlåtelsepriset på 8 000 euro motsvarade gängse värde vilket även motiverades för revisorn. Motiveringen är trovärdig men kan inte bekräftas då undertecknad (revisorn) inte kände till bilens skick.

Energidirektörens hustru säger sig ha betalat betydligt mera än 8 000 euro för Hondan.

- Priset var betydligt högre och bilen köptes från firman där den var till salu till marknadspris, dock med prisavdrag för att den var oservad, obesiktigad och hade gamla däck.

Hustrun förklarar att köpet sköttes via inbyte av en Toyota Corolla kombibil (på finlandssvenskt håll ofta kallad farmare som är en direktöversättning från finskans farmari) som var endast 60 000 km körd och i fint skick, årsmodell 2007.

- Värdet ligger på 12 800 – 14 800 euro, uppger hon till Yle Västnyland.

Revisorn rapporterar:

Det kan inte på basen av erhållen information konstateras att von Schoultz fru skulle ha haft någon bevislig ekonomisk nytta av affärshändelserna.

Dåligt avtal med hyrliftfirma

Revisor Andreas Holmgård har också granskat Ekenäs Energis agerande då affärsverket har köpt grävmaskinstjänster av en lokal firma. Ekenäs Energi har haft ett muntligt avtal med firman sedan år 2011 och har betalat 48 euro i timmen för firmans tjänster. Då Raseborgs stad upphandlade grävmaskinstjänster gav samma firma ett anbud på 38 euro i timmen. Det betyder att tekniska verket och vattenverket har betalat tio euro mindre i timmen än Ekenäs Energi till samma entreprenör och för samma tjänst.

Enligt revisorn kan prisskillnaden bero på att stadens upphandling baserade sig på en annan volym än Ekenäs Energis upphandling år 2011.

Holmgård ansåg i alla fall att avtalet med firman ska upphandlas på nytt eftersom priset som Ekenäs Energi har betalat torde överstiga det nuvarande marknadsvärdet.
Enligt Roald von Schoultz har detta skett och personalen har också informerats om att inga muntliga avtal längre får ingås.

Enligt Holmgård har den beslutande tjänstemannen i det här fallet ändå inte överskridit sina befogenheter.

Uppgifterna om bilen som energidirektörens hustru köpte har kompletterats efter publicering av artikeln. Hustruns kommentar har också tillagts.

Läs om händelseförloppet:
17.2.2014 Björklöf: Visa alla papper
8.11.2013 von Schoultz lämnar Ekenäs Energi
5.12.2013 Imatrabolaget sparkar von Schoultz
9.12.2013 "Falska påståenden ledde till uppsägning"
9.12.2013 Personalen vädjade till stadsstyrelsen
10.12.2013 Nya chefen omtyckt
11.12.2013 Stadsstyrelsen hade vetat länge
18.12.2013 Hoverfelt blev tf vd
3.2.2014 Ekenäs Energi utan styrelseordförande