Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Oklart vem som måste ha Skåldövatten

Från 2014
Skåldö vattenandelslag
Bild: Yle

Raseborgs stad har nu beslutat om riktlinjerna för den som vill bli befriad från skyldigheten att ansluta sig till kommunalteknik. Skåldö vattenandelslags svaga ekonomi kan i vissa fall ses som en orsak att inte ansluta sig. Men å andra sidan ska befrielserna från anslutningsskyldigheten inte äventyra vattenverkets ekonomi.

En del husägare vill på grund av olika orsaker inte ansluta sig till kommunalteknik trots att det finns på området där de bor. Men husägare måste enligt lagen ansluta sig till vatten- och avloppsnätet om de bor på ett fastställt område där det finns ett vattenverk.

Det här är högaktuellt för dem som bor eller har sin fritidsbostad inom Skåldö vattenandelslags fastlandsområde norr om Skåldöfärjan, där myndigheterna nu har kopplats in för att flera ska ansluta sig.

På onsdagen (19.2) fattade miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg beslut om vilka riktlinjer som gäller i staden om en fastighetsägare vill ansöka om befrielse från anslutningsskyldigheten.

Riktlinjerna i korthet

Göran Karlsson (SFP), som är nämndens ordförande, berättar att minst ett av nedanstående kriterier måste uppfyllas för att befrielse ska kunna beviljas.

1) Om det blir oskäligt dyrt för fastighetsägaren att ansluta sig. Till exempel om fastigheten ligger långt bort från vattenledningarna.

2) Ifall fastigheten använder så lite vatten att det är onödigt att ansluta sig. I praktiken innebär det att hushållsvattnet till exempelvis bärs in.

3) Annan motsvarande särskild orsak.

Det är viktigt att befrielserna inte äventyrar vattenverkets, till exempel Skåldö vattenandelslags, ekonomi.

- Man kan inte befria alla och på så sätt göra bolagets ekonomi ohållbar, förklarar Karlsson.

Alla beslut om befrielse ska bero på fastigheten, inte fastighetsägaren. Befrielsebesluten är också tidsbundna, berättar Karlsson.

En fastighet som inte behöver ansluta sig, måste ha tillgång till tillräckligt med hushållsvatten. Vattnet ska uppfylla alla krav. Riktlinjen gäller både rent hushållsvatten och avloppsvatten.

Vattenandelslagets ekonomi kan ses som annan särskild orsak

Besluten om befrielse får alltså inte äventyra vattentjänstverkets ekonomi. Men samtidigt kan ett vattenverks svaga ekonomi vara en orsak till att någon inte behöver ansluta sig.

Enligt Karlsson är det mest tolkningsbara kriteriet (punkt 3) främst satts in med tanke på att det kan komma upp motiveringar som nämnden ännu inte har tänkt på.

Men en sak som nämnden ändå diskuterade i samband med punkt 3 var på vilket sätt ett vattentjänstverks ekonomi kan bli en orsak att bli befriad från skyldigheten att ansluta sig.

- Om det verkar som att vattentjänstverket inte kan fortsätta sin verksamhet på grund av ekonomin så kan det ses som en "annan särskild orsak" att inte behöva ansluta sig, konstaterar Karlsson.

Riktlinjerna gäller alla

Betyder det här att alla de som äger fastigheter inom Skåldö vattenandelslags område kan bli befriade med andelslagets dåliga ekonomi som motivering?

- Vi nämnde inte Skåldö vattenandelslag i samband med den här frågan utan vi diskuterade allmänna riktlinjer.

Läs om Skåldö vattenandelslags ekonomiska situation:
"Konkurrs osannolikt"
Fusion kan rädda Skåldö vattenandelslag

Diskussion om artikeln