Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

SFP föreslår genusplogning i Helsingfors

Från 2014
Uppdaterad 04.03.2015 10:22.
Bildtext Veronica Hertzberg vill inte halka på sin hemgata i Botby.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

SFP:s Gunvor Brettschneider har lämnat in en budgetmotion om att Helsingfors stad kunde ta modell av Karlskoga kommun i Sverige och göra en könskonsekvensbedömning av snöröjningen.

I Karlskoga kommun visade bedömningen att ringleder och större gator plogades först, och till sist busshållplatser och gång- och cykelvägar, vilka används mer av kvinnor.

Projektchef Dan-Henrik Långström på byggnadskontoret blev mycket förvånad då han läste SFP:s motion.

- Jag skulle säga att vi redan gör på det sättet, att vi först tar i beaktande fotgängare och cyklister, och sedan först bilister. Det är inget nytt alls, tycker Långström.

Byggnadskontoret beställer snöröjningen av stadens bolag Stara. Huvudlederna ska plogas först, genast efter det mindre kollektivtrafikleder och efter det bostadsgator. Men trottoarer och lättrafikleder står också högt på prioriteringslistan.

- Först och främst ska vi se till att kollektivtrafiken fungerar, att man kommer till den och att busshållplatserna är plogade, säger Dan-Henrik Långström.

Hur plogas vägarna till kvinnodominerade arbetsplatser

SFP:s Veronica Hertzberg är initiativtagare till motionen. Hon tycker det skulle vara en god nyhet om en bedömning visar att stadens redan plogar jämställt.

- Det skulle vara bra om de skulle göra en könskonsekvensbedömning och visa att det är så här. Då skulle de visa att Helsingfors stad tänker jämställt på saker och ting, säger Hertzberg.

Veronica tror det kan komma överraskningar om staden skulle göra en könskonsekvensbedömning. En könskonsekvensbedömning skulle inte bara se på hur trottoarer plogas och hur kollektivtrafiken fungerar. Frågan är också om vägarna till mansdominerade arbetsplatser favoriseras i snöröjningen.

- Jag vet att det är stora leder man plogar först, sedan de näststörsta och sedan är det småvägarna, men fokus är på vägarna. Om man gör en könskonsekvensbedömning kan man ta hela spektret i beaktande. De som jobbar på sjukhus till exempel, hur lätt har de att komma fram? Är det dem man sätter krutet på, eller är det till exempel en fabrik som är mer mansdominerad där arbetstagarna kommer mera med bil? frågar Hertzberg.

Läs också:
Gudrun Schyman: Klart Helsingfors behöver genusplogning
Ingen genusplogning behövs i Helsingfors