Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Folkhälsan förlorade tvisten om demensboende i Ekenäs

Från 2014
Uppdaterad 24.02.2014 15:34.
Bildtext Stadens beslut att välja Attendo framom Folkhälsans Blomsterhemmet väckte från början mycket kritik.
Bild: Yle/Marga Sandström

Raseborgs stad fick köpa demensboende av vårdbolaget Attendo i stället för Folkhälsan. Marknadsdomstolen gav på fredagen Raseborgs stad rätt i tvisten.

Programmet är inte längre tillgängligt

Vårdbolaget Folkhälsan Syd hade besvärat sig över stadens beslut att välja Attendo som serviceproducent.
Stadens beslut att köpa 16 vårdplatser av Attendo innebär att klienter med demens flyttas från Blomsterhemmet och Seniora i Ekenäs till Attendos enheter, främst Villa Stella.

Flytt i mars

Grudntrygghetsdirektören i Raseborg Arne Nummenmaa förklarar att staden har tid på sig till slutet av mars att flytta demensklienterna från Folkhälsans till Attendos enheter.

- Här är ingalunda frågan om att varken vi eller någon annan behöver göra paniklösningar.

Staden kommer att kontakta klienternas anhöriga vecka 9 och informera dem om läget.

Nummenmaa vill ännu inte säga hur och vart klienterna flyttas, inte heller om det finns plats för de 16 klienterna på Villa Stella i Ekenäs.

- Meningen är att skapa minsta möjliga kaos och minsta möjliga problem för alla berörda parter.

Flytta så lite som möjligt

Nummenmaa poängterar att staden inte hade något annat alternativ än att konkurrensutsätta avtalet.

Men i framtiden vill Raseborg slippa flytta klienter vid varje konkurrensutsättning. Staden vill i stället hyra in sig i boendena för de äldre på 30 år eller längre och när avtalen löper ut, får vårdföretaget flytta ut, inte de äldre.

- Stadens målsättning är att minimera såna här situationer. Helt kommer vi inte att komma ifrån dem ifall inte lagen ändras.

Nya avtalet gäller i 5+3 år

Folkhälsan ansåg i sitt besvär att Attendos anbud inte var det totalekonomiskt mest förmånliga.
Folkhälsan tyckte också att Attendos anbud inte uppfyllde det krav på optionsplatser som staden hade ställt.

Men Marknadsdomstolen slog alltså nu fast att Attendo uppfyller kraven i offertförfrågan.

Upphandlingen av tyngre eller så kallat resurserat serviceboende för personer med demens är värd cirka 13 miljoner euro exklusive mervärdesskatt.

Avtalet mellan Raseborg och Attendo gäller i fem år och det kan sedan förlängas med ytterligare tre så kallade optionsår.

Läs också:
Klienterna får på kvar tills Marknadsdomstolen kommer med besked.
Folkhälsan stänger i Ekenäs?