Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hon värnar om den historiska kulturmiljön

Från 2014
Uppdaterad 23.02.2014 15:12.
Bildtext Ruusa Viljanen Rossi på gamla skolgården där byggnaden från 1833 revs på 1970-talet för att flyttas till Stundars.
Bild: Yle/Kati Enkvist

Kulturmiljön, som består av byggnader, åkrar och ängar, är värdefullt. I sitt arbete som byggnadsantikvarie har Ruusa Viljanen Rossi gjort en kulturmiljöinventering av Smedsby som kommer att fungera som underlag när Korsholm kommun gör upp ny delgeneralplan.

Betydelsen av vad en ny delgeneralplan får för konsekvenser för den befintliga kulturmiljön är stor. Man måste fråga sig vad man vill kvar och hur man ska gå till väga för att bäst bevara kulturmiljön, menar Ruusa Viljanen Rossi.

Programmet är inte längre tillgängligt
"Tillsammans borde vi ta hand om vår kulturmiljö" - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

- Jag började arbetet med att titta på kartor, märka objekt som jag ville ta en närmare titt på och sen började jag köra runt för att se på precis allting. När jag sedan vet vad som finns börjar jag läsa in mig på historiska fenomen. Det är till exempel allt från 1700-talets storskifte till andra världskriget och 1970-talet planläggningsstart. Allt det här har påverkat vår kulturmiljö, säger Viljanen Rossi.

Historia på vår egen bakgård

Kulturmiljön är något som diskuteras allt för lite. Vikten av det historiska bär inte lika mycket tyngd i Finland som till exempel i Sverige.

- Jag får intrycket av att vi inte inser att det har funnits bosättning i Smedsby sedan 1400-talet. Medan vi uppskattar kulturhistorien i andra länder mycket mera än vi gör här. Vi är kanske inte riktigt medvetna om vår egen historia.

I korsningen av Kronvägen och Smedsbyvägen kan man se en hel del byggnader bevarade. Det är den äldsta delen av byn.

- Smedsby har, precis som resten av kustlandskapet i Österbotten, påverkats av landhöjningen. För flera hundra år sedan var det här skärgård och man kunde röra sig med båt.

Men det är inte bara det som påverkat kulturmiljön. Den moderna människan har också haft ett finger med i spelet.

- Smedsby var en typisk traditionell bondby ända fram till 1950-talet. Moderniseringen kom ganska sent men när den väl satte igång var det med buller och bång. Bland annat byggandet av riksåttan påverkade bebyggelsestrukturen i Smedsby i hög grad. Då började man bygga längs med den, säger Viljanen Rossi.

Bevara det agrara Smedsby

Ruusa Viljanen Rossi lägger stor tyngdpunkt vid bevarandet av de gamla bondgårdarna.

- Det allra bästa sättet att bevara de gamla byggnaderna är att de fortsätter vara i bruk. Alltså att någon bor i dem. Här omring finns flera obebodda hus som gärna kunde få nya gäster.