Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Föräldrar kallade till krismöte - vägrar lämna Rödskogs skola

Uppdaterad 25.02.2014 08:05.
Skolklass i Esbo.
Bildtext 38 elever går i Rödskogs skola

Föräldrar till barn i Rödskogs skola i Esbo vill inte att eleverna evakueras för att ge plats för reparationer. Enligt en inspektion ska skolbyggnaden lida av fuktskador, lukt av källare och luftläckage i olika delar av byggnaden samt bristfällig ventilation.

I söndags höll föräldrarna vad man kallar för krismöte, då det i slutet av förra veckan framkom att Rödskogs skola är i för dåligt skick för att inhysa undervisning. En inspektion som utförts den 11 februari ger vid handen att byggnaden har många fel och brister, men föräldrarna menar att inspektionsrapporten inte visar på så allvarliga problem att man skulle vara tvungen att evakuera.

Föräldrarna kräver nu noggrannare undersökningar innan något beslut om evakuering fattas. De vädjar också till nämnden Svenska rum och vill att det är nämnden som tar hand om beslutsfattandet i ärendet, inte att beslutet fattas på tjänstemannanivå. Föräldrarna gör även en sammanfattning av barnens hälsotillstånd. Svenska rum diskuterar ärendet på sitt möte på torsdag.

Mycket är ännu oklart

Evakueringen har väckt mycket upprörda känslor, men Carl Slätis, vd. för Affärsverket Lokalcentralen, menar att inspektionsrapporten, gjord av Esbo miljöcentral, inte direkt ger några alternativ.

- Det är en myndighets rekommendation att fastigheten inte används för undervisningsbruk, och vi har ingen orsak att tvivla på det, säger Slätis.

Slätis berättar att vidare undersökningar kommer att göras i byggnaden. Enligt inspektionsrapporten har än så länge inga som helst inneluftsmätningar eller liknande undersökningar gjorts i byggnaden, rapporten baserar sig på observationer man gjort med diverse sinnen.

Exakt vad som ska hända efter att alla undersökningar är gjorda och var undervisningen i framtiden ska ordnas är ännu oklart, enligt Carl Slätis är det endast en detalj som ser ut att vara på det klara.

- Det enda som vi vet nu är att undervisningen antagligen kommer att ske i Lagstads skola under den här vårterminen, men vad som händer därefter så det måste vi ta ställning till nu under vårens lopp efter att vi har gjort de här undersökningarna och gått igenom reparationsbehovet.

Läs också:

Esboskola stängs - inspektion avslöjade brister