Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vill du bo i Gamla bastun?

Från 2014
Uppdaterad 27.02.2014 11:10.
En byggnad i röd tegel i Ekenäs som kallas gamla bastun.
Bild: YLE / Chrisroffer Westerlund

Gamla bastun vid Västvallen i Ekenäs ska i framtiden främst inhysa bostäder men huset ska också kunna inrymma affärsverksamhet och kontor. Staden vill ändra planebeteckningen så att fastigheten lättare kan säljas.

Staden utreder också om det finns plats för nya småhus och ny affärsverksamhet på tomten.

Det är ännu inte klart hur mycket byggrätten kan öka från nuvarande 650 våningskvadratmeter.

Planläggningsnämnden föreslås i morgon sparka igång planeringsarbetet för tomten. Nämnden föreslås anhängiggöra detaljplaneändringen. Den nya planen borde bli färdig under det här året.

Staden Raseborg köpte nyss tillbaka den gamla kulturhistoriskt värdefulla badinrättningen av Västra Nylands ungdomsring som numera har sin verksamhetslokal i Karis.

I den nuvarande planen är Gamla bastun och hela tomten klassad som ett område för allmänna byggnader.

Diskussion om artikeln