Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Dagis i Kimito avancerar

Från 2014
Uppdaterad 26.02.2014 16:14.
Bildtext Daghemsskissen godkändes i Kimitoöns kommunstyrelse på tisdag.
Bild: Kimitoöns kommun

Det nya daghemmet i Kimito börjar så småningom ta form, åtminstone till pappers.

Till formen är daghemsbyggnaden lik en propeller med tre blad eller ett Y som kopplas ihop med Amosparkens skola med hjälp av en gång.

Ritningar på hur själva byggnaden kommer att se ut utanpå finns inte, men tanken är att fasaden ska vara rappad och målas i samma ljusgula nyans som skolan. Skisserna godkändes i Kimitoöns kommunstyrelse på tisdag.

Stort komplex

Cirka 120 barn ska få rum i det nya daghemmet som förutom utrymmen för de olika dagis- och förskoleavdelningarna också ska ha rum för specialläraren samt kuratorn, skolhälsovårdaren och psykologen som regelbundet besöker daghemmet och skolan.

Det nya dagiset blir cirka 1700 kvadratmeter stort och inbegriper ett kök och en matsal som är gemensam för både skolan och daghemmet.

Amosparkens skola i Kimito.
Bildtext Daghemmet byggs ihop med skolan. Korgbollsplanen och lekredskapen måste flyttas.
Bild: Yle/Monica Forssell

Billigare med eget kök tycker fastighetschefen

Huruvida köket blir ett tillredningskök eller ett utdelningskök är inte helt klart ännu. Fastighetschef Thomas Ginlund hoppas att man bygger ett tillredningskök, men medger att det finns olika åsikter om saken.

Ginlund förklarar att det i byggnadsskedet blir dyrare att bygga ett kök där det går att tillreda mat men att man i längden sparar på transportkostnader och spill då maten till de cirka 300 personer som kommer att jobba och vistas i Amosparkens skola och daghem inte längre behöver transporteras från centralköket i Kimitonejdens skola.

Idrottarna får duschar, omklädningsrum och konstgräs

I daghemmets källare byggs omklädningsrum och duschar för idrottare som utnyttjar Amosparkens fotbollsplaner.

I den cirka hundra kvadratmeter stora källarvåningen finns också omklädningsrum för domare och daghemspersonal samt ett pysselrum för dagisbarnen.

Den fotbollsplan som ligger närmast Amosparkens skola kommer att vikas för parkering men i gengäld finns det planer på att anlägga en konstgräsplan på den idrottsplan som finns öster om skolan. Meningen är att en del av idrottsplanen ska fungera som skolans gårdsplan.

Omfattande renovering av skolan ingår i projektet

Bildtext Skolan är inte bara sliten utan också trångbodd. Bilden tagen i april 2013.
Bild: Yle/Monica Forssell

I samband med nybygget kommer också Amosparkens skola att renoveras. De största renoveringsarbetena kan ändå att komma igång först efter att det nya dagiset tagits i bruk eftersom skoleleverna ska placeras i de baracker som daghemmet nu använder under tiden som renoveringen pågår.

I renoveringen av skolan ingår bland annat nya klassrum, bättre ventilation, dränering, renoveringen och målning av fasaden. Säkerheten, så som räddningsvägar, ska också ses över.

I de undersökningar som gjorts har varken mögel eller skadliga bakterier, enligt Ginlund, hittats i skolan, men bygganden är mycket sliten och i källaren där det bland annat finns en gammal skjutbana finns fuktproblem.

Konsten med på ett hörn

Bildtext Pia Holm i samband med vernissage i Dalsbruks bibliotek i januari.
Bild: Yle/Monica Forssell

I samband med att Barnbyn började planeras för några år sedan fanns tanken på att lokala konstnärer på något sätt skulle anlitas redan i byggnadsskedet och den tanken har man inte gett avkall på, trots många andra vändingar i processen.

Textilkonstnär Pia Holm har utsetts till konstkoordinator och meningen är att hon tillsammans med arkitekten och eventuellt andra aktörer ska se till att den så kallade procentprincipen förverkligas. Procentprincipen går ut på att en procent av byggnadskostnaderna viks för konst.

Mycket kvar att göra

I det här skedet är det bara skissen för daghemmet som är klar och arbetet fortsätter nu med projektets övriga delar. Bland annat trafikarrangemangen utgör en stor utmaning.

Daghemmet skulle också gott kunna få ett nytt namn, tycker Ginlund.

- Användarna har fått i uppgift att hitta på ett namn för daghemmet - jag tycker att vi har tjatat om Barnbyn i tre år nu så det är kanske dags för något nytt!

Anbudsförfrågan publiceras den 16 juni och i den utgör nybygget och renoveringen en helhet. Offerttävlingen avgörs i augusti och byggstart är det meningen att det ska bli ännu i höst. Daghemmet väntas stå inflyttningsklart hösten 2015 och renoveringen av skolan 2016.