Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Värre med sopor än gravar

Från 2014
Uppdaterad 27.02.2014 09:48.
Bildtext Mätäjärvi är ett problem
Bild: Yle/Carmela Walder

Den forna avstjälningsplatsen Mätäjärvi är en betydligt större riskfaktor för grundvattnet i Borgå än Näsebackens begravningsplats. Mätäjärvi borde renas å det snaraste säger geolog Esko Nylander vid NTM-centralen.

Frågan om vad som hotar grundvattenområdet på västra åstranden i Borgå aktualiserades av att byggnads- och miljönämndens beslöt att bensinstationen i Näse måste stänga. Intill bensinstationen finns både begravningsplatsen och den forna soptippen Mätäjärvi.

Många riskfaktorer

Geolog Esko Nylander från Närings-, trafik- och miljöcentralen säger att riskfaktorerna i Borgå är många. Det här är ofta typiskt för grundvattenområden, eftersom de är sandåsar som det av tradition har varit lämpligt att bygga på och gräva i.

Begravningsplatsen inte en mindre risk för grundvattnet, säger Nylander. Gravarna förorenar veterligen inte, säger han, men från begravningsplatsen kan det komma små mängder olja från gräsklippare och andra maskiner.

Bildtext Begravningsplatsen är ingen stor riskfaktor
Bild: Yle/Carmela Walder

Nylander ser Mätäjärvi som ett stort problem. Där kan det ha dumpats vad som helst, säger han. Han säger att området borde renas å det snaraste.

Det har gjort upp en saneringsplan för Mätäjärvi, men frågan är vem som ska betala för kalaset. Borgå stad och Borgå kyrkliga samfällighet har länge tvistat om vem som ska betala. Räkningen kommer att gå på miljoner och det är en komplicerad fråga.

Rätten avgör

Borgå stad och Borgå kyrkliga samfällighet har båda vänt sig till Vasa förvaltningsdomstol. Beslutet dröjer troligen åtminstone till hösten, säger Borgå stads jurist Roope Lenkkeri. Om någondera av de två parterna är missnöjda med förvaltningsdomstolens beslut så kan de överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Det kan mycket väl gå ett år till innan saken är avgjord.

Bildtext Under ytan kan det finnas obehagliga överraskningar
Bild: Yle/Carmela Walder

Rening av gamla soptippar är ofta tvistefrågor, säger Esko Nylander från NTM-centralen. I slutändan brukar det ofta bli staden eller staten som betalar, säger Nylander. Borgås jurist Roope Lenkkeri ser det som osannolikt att staten betalar i Mätäjärvi-fallet. Staten kan nog ge ett understöd, säger han.

Rent vatten livsviktigt

Det är NTM-centralens uppgift att övervaka grundvattenområdena, alltså tillgången till rent vatten. Många typer av verksamhet är förbjuden på grundvattenområden. Hit hör förvaring av olja och kemikalier, saltning av vägar och användning av konstgödsel inom lantbruket.

Idag finns 22 grundvattenområden som är förorenade, det närmaste ligger i Askola. Målet är att rena dem alla. säger geolog Esko Nylander.

Bildtext Bensinstationen måste troligen stänga för att den är på grundvattenområde
Bild: Yle/Carmela Walder

Bakgrund: Nej till ABC-stationen i Näse
ABC är inte den enda stationen på grundvattenområde