Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Åkrarna i Linnusperä blir bostadsområde

Från 2014
Uppdaterad 27.02.2014 06:16.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Planeringen av ett småhusområde i Linnusperä i Karleby inleds. Stadsplaneändringen har gått igenom och det innebär att åkrarna kan bli bostadsområde.

Nu får alla intressenter, myndigheter och grannar möjlighet att ge utlåtande innan ärendet går till stadsstyrelsen och fullmäktige.

Carl-Göran Henriksén, viceordförande i stadsstrukturnämnden, påpekar att Karleby stad köpte området för att göra det till småhustomter, men staden arrenderade ut det till som odlingsmark under tiden.

Att ärendet nu aktualiserades berodde på att föräldraföreningen vid Villa skola ville att staden ska göra en gång och cykelbana på området.

- Dessutom saknas avloppssystem, vilket betyder att avloppsvattnet från husen som finns där i dag åker rätt ner i stadssundet och det är rena katastrofen, säger Henriksén.

Stadsstrukturnämnden godkände på onsdagen planen för delaktighet och utvärdering och beslöt informera de berörda om stadsplaneändringen.

De jordbrukare som arrenderar åkrarna har motsatt sig nya bostäder på området. Också i stadsstyrelsen har åsikterna gått i sär i fråga om vad området ska användas till.

Läs också
Läs mer