Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

”Vi kommer inte att ha busslinjer där metron går”

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Bildtext Ville Lepistö jobbar med de nya busslinjerna i samband med att Västmetron kommer.
Bild: YLE/Ted Urho

I samband med att Västmetron blir klar kommer många busslinjer att läggas om i både Esbo och Helsingfors. Vi bjöd in trafikplaneraren Ville Lepistö att svara på lyssnarnas frågor.

-I framtiden kommer det att finnas två-siffriga busslinjer bara i Helsingfors.

Helsingforsregionens trafik (HRT) har samlat in åsikter och frågor kring linjeförnyelserna. Fokus ligger klart på Västerleden, menar Lepistö.

-De flesta som svarat är missnöjda över att man inte längre kan ta bussen in till stan.

Också Drumsöborna är missnöjda över att de förlorar sina direktlinjer till centrum. Men all feedback har inte varit negativ.

-Om man ser till olika områden i regionen så verkar Lövöborna vara nöjda med att metron kommer, menar Lepistö utgående från svaren.

Däremot kommer bussar att trafikera Västerleden nattetid, då metron inte går.

Bussen kan inte gå samma rutt som metron

Även om HRT samlar in feedback och tankar från invånarna är möjligheterna att påverka de nya rutterna små.

-Precis som österut så kommer vi inte att ha busslinjer på en rutt där det går metro. Men vi tar emot synpunkter på vilken linje som ska köra från till exempel Drumsö till Gräsviken eller bara till Drumsö metrostation.

Lyssnarfråga om Drumsö: Kommer buss 21V i fortsättningen att gå till centrum?

-I framtiden kommer det att finnas linje 21 som kör rutten Hallonnäs – Drumsö metrostation – Gräsviken till Skillanden, alltså ganska samma rutt som nuvarande buss nummer 20.

Morgonöppet: Busslinjer i Esbo förändras

Programmet är inte längre tillgängligt

Samma rumba som i början av 1980-talet

Som trafikplanerare blir Lepistö ofta kontaktad av allmänheten med frågor och synpunkter. Han berättar att han diskuterat saken med pensionerade trafikplanerare.

-De som var med på 1980-talet när metron först kom blev ju nerringda av invånare med klagomål, synpunkter och frågor. Nuförtiden tar folk oftast kontakt via webben och e-post.

Lyssnarfråga: Det har ju med åren kommit till linjer från Östra centrum som går längs med Österleden till stan. Kommer det samma att ske med Västerleden, så att de nuvarande linjerna om några år sedan smyger sig tillbaka?

-Nej sådana planer finns inte. Nu går det till exempel busslinjer från Östra Centrum till Böle längs med Österleden. Däremot kommer bussar att trafikera Västerleden nattetid, då metron inte går.

Bildtext Börjar bussnumret exempelvis med en tvåa innebär det att linjen traffikerar kring Åboleden.
Bild: Yle/Nadine Mabinda

Många bussar byter både rutt och nummer

I och med de nya linjerna får det i framtiden inom HRT:s område inte finnas två bussar med samma nummer. I dagens läge finns det till exempel två versioner av buss nummer 14, en i Helsingfors och en i Esbo.

-I framtiden kommer det att finnas två-siffriga busslinjer bara i Helsingfors. I Esbo och Vandra blir de gamla två-siffriga linjerna tresiffriga, och prefixet väljs utgående från vilken stamväg de trafikerar kring.

Busslinjer som trafikerar längs med Västerleden har nummer som börjar på en etta, runt Åboleden börjar de med en tvåa och så vidare.

Lyssnarfråga: Stämmer det att busslinje nummer 15 mellan Jupper och Otnäs kommer att kortas av och i fortsättningen börja gå från Källstrand till Otnäs?

-Det stämmer. I framtiden kommer buss nummer 15 att gå från Källstrand till Hagalund. Det här beror på att alla busslinjer från närområden ska gå till sina regioncentra, och i det här fallet är Alberga regioncentrum för Jupper, inte Hagalund.

Bildtext I österled trafikerar bussarna från centrum nattetid, då metron slutat gå.
Bild: YLE/Rose-Marie Sundström

Förlitar sig på stadens information

Lepistö anser att det är acceptabelt att Esboborna i framtiden måste beräkna ett byte in i resan till Helsingfors. Han har inte själv vandrat omkring i regionerna och provat de olika alternativen, utan förlitar sig på info från tjänstemännen.

-Vi räknar ut rutterna i samarbete med till exempel Esbo stad, som bistår oss med information om trafikinfrastrukturen.

Ett kritiserat förslag är flyttningen av busslinjer som traditionellt gått förbi Mattlidens skolcentrum, och som i framtiden antagligen kommer att gå till metrostationen i Mattby. Enligt skolans föräldraförening innebär det här en stor omställning i elevernas skolväg.

-Det var en fråga om trygghet som gjorde att vi valde det här alternativet. Till Mattby metrostation kommer man från de flesta ställen, och vägen från den metrostationen till skolcentret är mycket trygg och helt fri från till exempel övergångsställen.

Läs också andra frågor som kommit in.