Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fler patientbesök än tidigare på Åbolands sjukhus

Från 2014
Uppdaterad 27.06.2014 10:47.
Bildtext Åbolands sjukhus huvudingång mot Kaskisgatan.
Bild: Yle/ Philip Stenkula

Fjolåret var ett aktivt år för Åbolands sjukhus på Kaskisgatan i Åbo.

Sjukhuset gjorde ett överskott på 307 000 euro och patientbesöken, eller remisserna, ökade med 4,1 %. Ökningen var den största inom hela sjukvårdsdistriktet.

Trots större efterfrågan på sjukhusets tjänster har patienterna fått vård inom den tid som lagen kräver. Kvaliteten på vården har också bibehållits på samma nivå som tidigare, meddelar sjukhuset.

2013 var ändå ett utmanande år med permitteringar och tjänstledigheter. Tjänstledigheterna hölls främst under helgperioden vid årsskiftet, då sjukhuset förutom för psykiatriska avdelningens del var stängt.

Personalresurserna har omfördelats till att i högre grad betjäna öppenvården.

Jämlik vård är viktigt

I den nya strategin för sjukvårdsdistriktet lyfter man fram att alla patienter bör få jämlik vård. Direktionen för Åbolands sjukhus framhåller i sitt utlåtande att det här också bör gälla de svenskspråkiga patienterna.

För att garantera att också de svenskspråkiga patienterna får vård på sitt modersmål bör Åbolands sjukhus fortsättningsvis kunna upprätthålla ett brett utbud av tjänster, anser direktionen. Då en patient får en remiss bör ett enskilt sjukhus kunna anges så att patienten kan få vård på svenska.