Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Från provrör till storsäljare - industrin behöver naturvetare

Från 2014
Uppdaterad 28.02.2014 17:35.
Programmet är inte längre tillgängligt

Det finns för lite naturvetare för industrins behov i dag. Därför samarbetar KWH Mirka i Nykarleby med Topeliusgymnasiet. Det gäller att tidigt väcka elevernas intresse för kemi och fysik.

Mats Sundell är forsknings och utvecklingsdirektör vid Mirka och han har allt svårare att hitta nya medarbetare i sitt team på produktutvecklingen.

- Vi behöver folk som känner till material, fysik, kemi och naturvetenskaper överlag. Det kommer hela tiden fram nya intressanta material som ska bearbetas och hanteras. Vi behöver duktiga människor som förstår sig på dem, säger Mats Sundell. Österbottningarna återvänder gärna till hemtrakterna efter avslutade studier så därför samarbetar vi gärna med gymnasiet med att ordna till exempel praktikplatser.

På Topeliusgymnasiet i Nykarleby har man satsat på specialisering i naturvetenskaper och företagskunskap, just med tanke på den lokala industrins behov. I samband med renovering av skolan byggde man ett stort och fint laboratorium.

- Nästan en fjärdedel av ungdomarna som studerar här kommer från annat håll än Nykarleby, så specialiseringen lockar, säger rektor Stefan Kula.

Eleverna Fredrik Palm och Malin Nordström är andra årets studerande. Fredrik fascineras av logiken inom fysiken och Malin läser all naturvetenskap som bara ryms in i schemat.

- Jag vill förstå, säger Fredrik Palm.

Livslångt lärande

Fredrik och Malin har förhoppningsvis framgångsrika karriärer framför sig, men det är ändå bara början. Industrin behöver människor med bred teknisk allmänbildning. Man behöver förstå grundbegreppen men samtidigt vara öppen för att lära sig nytt hela tiden för många branscher är oerhört specialiserade.

- Vi kan inte gå ut till högskolor och universitet och säga att vi vill ha sandpappersexperter. Vi måste utbilda dom själva och därför hoppas vi att folk stannar länge hos oss.

Bildtext Yle

Utvecklingen är expansiv inom material, fysik och kemi och industrin utvecklas enormt.

- Det är otroligt intressant att jobba från ett provrör eller ett litet experiment fram till en produkt som kan bli storsäljare, säger Mats Sundell.

Specialisering eller allmänbildning?

Den nya timfördelningen i gymnasierna möjliggör en större specialisering. Då finns det vissa farhågor att man fråntar gymnasiet dess allmänbildande funktion när valfriheten ökar. Och hur långt ska skolan specialiseras för växande marknaders behov?

- Allmänbildningen är helt avgörande för den enskilda individen, säger rektor Stefan Kula. Specialiseringen i Topeliusgymnasiet betyder inte att vi fråntar eleverna allmänbildning. De ska ändå läsa alla ämnen. Naturvetenskapen är bara ett tillägg.