Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg vill veta hur invånarna har det

Från 2014
Raseborgs vapen

Raseborg vill veta hur invånarna mår och vad de anser om stadens service.
Infomationen behövs när staden gör upp en välfärdsplan och äldreomsorgsplan.

Raseborgarna kan under mars månad svara på enkätfrågor på stadens webbplats eller i pappersformat.

Staden vill ha reda på "kommuninvånarnas erfarenheter av välbefinnande och deras serviceupplevelser."

Informationen behövs bland annat för att staden ska kunna skapa en ännu bättre skola och social- och hälsovård.

Då staden vet hur invånarna har det, är det också lättare att i tid göra något åt både sociala problem och hälsoproblem.