Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fälld skog gav klirr i kassan

Från 2014
Uppdaterad 28.02.2014 08:36.

Samhällstekniska sektorn i Raseborg klarade fjolåret ekonomiskt mycket bra.

Slutsumman för verksamheten blev närmare en miljon euro lägre än budgeterat.

Nettokostnaderna landade på strax under 6 miljoner euro.

Orsaken till det goda resultatet är att personalstyrkan minskade och intäkterna blev högre både inom fastighets- och virkesförsäljningen från stadens ekonomiskogar.

Resultatet i bokslutet motsvarade sist och slutligen nästan exakt den ursprungliga budgetramen. Politikerna ansåg inte att den skulle hålla, så under året beslöt de höja anslagen för vinterunderhåll och planläggning och sänkte inkomstförväntningarna för fastighetsförsäljningen.