Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nya regler för vindkraftverk

Från 2014
Uppdaterad 28.02.2014 10:37.
Vindkraftverk
Bild: Yle/ Ulrika Stagnäs-Lund

Miljöministeriets direktiv för hur bland annat bullermodelleringar för vindkraftverk ska göras har nu publicerats.

Hittills har det inte funnits entydiga regler för hur buller från just vindkraftverk ska uppskattas. Ljudet från vindkraftverk skiljer sig från annat ljud, till exempel sådant som förorsakas av trafik och det här har bidragit till behovet av klara regler för hur vindkraftsbuller mäts.

I det nya direktivet ingår egentligen tre olika direktiv som för det första tar fasta på hur minimiavståndet mellan hus och kraftverk ska avgöras så att bullret inte överstiger tillåtna gränsvärden. För det andra hur bullret från befintliga kraftverk mäts och för det tredje hur man överhuvudtaget avgör hur högt ljudet från ett vindkraftverk är.

Tiotals kraftverk planeras på Kimitoön

På Kimitoön planeras tiotals kraftverk inom de närmaste åren. Den största kraftverksparken planeras i Nordanå där företaget Egentliga Finlands energi vill bygga uppemot trettio kraftverk. Också Konstsamfundet har planer på en stor vindkraftpark i närheten av Dalsbruk.

Regler för hur långt avståndet mellan kraftverk och hus bör vara har efterlysts av dem som bor i närheten av de planerade kraftverken men definitiva regler gällande avstånd har inte slagits fast utan man har istället utgått från de regler som gäller för ljud vid bebyggelse. Hur konsulterna uppskattat ljudet från de planerade kraftverken och vilka aspekter de beaktat är det man tvistat om.

De färska direktiven ger inte entydiga svar på hur långt avståndet mellan hus och kraftverk ska vara men miljörådet Ari Saarinens uppskattning är att det vanligaste avståndet kommer att landa på ungefär en kilometer.

Enligt de nya direktiven ska till exempel terräng och väderleksförhållanden beaktas då bullret från kraftverk uppskattas.

Kraftverksplanerna på Kimitoön på is sedan ifjol

Det var i november förra året som man i Kimitoöns kommun beslöt att alla vindkraftsprojekt på ön läggs på is tills ministeriet kommit med klarare direktiv om hur bullermodelleringar ska göras då vindkraftsparker planeras.

Kritikerna har ansett att vindkraftsoperatörerna i vissa fall inte beaktat till exempel terrängen och att det här har resulterat i att kraftverk kunnat planeras närmare bebyggelse än vad som varit fallet ifall terrängen beaktats korrekt.

Rapporten från Miljöministeriet hittas här.