Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Stor ära att vara nämndeman"

Från 2014
Bildtext Nämndeman Ander Brunberg

Nämndemännen fungerar som lekmannadomare vid rättegångar för speciellt grövre brott. Nu vill regeringen minska antalet nämndemän. Anders Brunberg har fungerat som nämndeman vid Österbottens tingsrätt i nio år och han tycker att nämndemännen har en viktig funktion som länk mellan rättsväsendet och allmänheten.

- Under de här åren har det blivit ganska många olika rättegångar, grov misshandel, grovt rattfylleri i samband med att det har hänt någonting som påföljd, våldsbrott, sexualbrott som alltid är tråkiga för de är sällan entydiga och det som kommit som ny grej är människohandelsfallen. Och det är inte vad man skulle tro. Det är i allmänhet inte frågan om kvinnohandel utan om hur man utnyttjar arbetskraft som inte känner till lagarna i Finland, säger Brunberg.

En nämndeman följer med hela rättegången och ta del av åtalsskriften alla bevis och hör alla parter och vittnen. Nämndemän använder sig tingsrätterna av vid fall som kan ge två års fängelse. Rättegångar med nämndemän består av en domare och tre nämndemän. Varje nämndeman har en röst som väger lika tungt som yrkesdomarens.

- Domaren gör en sammanfattning och nämndemännen och domaren diskuterar fallet och kommer fram till en helhetssyn på det hela. Vanligen leder diskussionen till en samsyn och så går man genom straffmätningen. Den dömda kan finnas skyldig eller oskyldig eller delvis skyldig, säger Brunberg.

Vissa rättegångar kan vara svåra att glömma

Att vara nämndeman är ett förtroendeuppdrag och det är kommunfullmäktige som utser nämndemän för fyra år i sänder. Varje kommun utser minst två nämndemän. En nämndeman måste vara finsk medborgare och vara mellan 25-63 år då han eller hon väljs.

- Det är ett väldigt stort förtroende att få sitta och var med och skipa rättvisa. I allmänhet kan man glömma fall som man varit med och dömt men nog finns det fall som man kommer i håg. Endel kan vara för att de har varit lite dråpliga och vissa har varit direkt otrevliga. Om man har suttit i en mordrättegång och sett bilder och annat så kommer man nog ihåg det en tid efteråt, säger Brunberg.

Ändringar på kommande

Enligt regeringens skall antalet nämndemän minska vid rättegångar från tre till två. Dessutom vill regeringen höja åldersgränsen för nämndemän från 63 till 65 år. Tingsrätterna behandlar redan nu alla tvistemål och största delen av brottmål utan nämndemän och genom att dra ner på antalet nämndemän vid grövre brotts rättegångar tänker sig staten spara 700 000 euro. Lagändringen är tänkt att träda i kraft i maj.

- Det är inte så farligt om det slutar därvid att man sänker antalet från tre till två. Nu har vi varit tre plus domare och om man tänker sig en omröstning om en dom så har det kunnat bli två + två och då vinner det lindrigare synen för den åtalade. Nu om det blir tre sammanlagt så skall det fortfarande vara två för att bilda en majoritet, Och det kan man säga att två är alltid en majoritet så det betyder att det lindrigare alternativet vid lika röster det försvinner, säger Brunberg.