Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna vill inte tanka bilen billigt

Från 2014
Programmet är inte längre tillgängligt
Yle Nyheter TV-nytt: Intresset för biogas är litet - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Det är inte många finländare som kör omkring i gasbil. Endast drygt tusen gasbilar är i trafik i Finland.

Erkki Rautio vid Finlands Biogasförening tycker det är tråkigt.

- Biogas är ett genialt bränsle. Klimatbelastningen blir oerhört mycket mindre, och samtidigt är det billigt.

Att klimatbelastningen minskar beror på att biogas tillverkas av avfall och alltså är ett förnyelsebart bränsle. Dessutom är det inhemskt. Prismässigt ligger det betydligt under bensin- och dieselpriserna.

- Om man sålde bensin till samma pris vid någon tankstation så vore köerna kilometerlånga, säger Rautio.

Få tankstationer

Vad beror det då på att intresset för gasbilar är så litet? Enligt Rautio kan det finnas flera orsaker. Gasbilens inköpspris är lite dyrare, och tankstationsnätet finns främst i södra Finland.

- Men det dyrare inköpspriset betalar sig snabbt tillbaka i lägre bränslekostnader. Och alla gasbilar kan köras också med bensin. Man märker inte ens när bilen övergår till att använda bensin, det sker automatiskt, berättar Rautio.

Rautio har startat upp en webbsida där han sprider information om biogasbilar.

- Jag är övertygad om att biogasbilen snabbt blir populärare i Finland, säger Rautio.

Biogas också i tunga fordon

På forskningscentralen VTT håller man som bäst på och utvecklar en plogbil som ska köra på både diesel och gas. Tanken är att den ska bli så energieffektiv som möjligt. Det är speciellt viktigt ur klimatsynvinkel att just tunga fordon blir energieffektiva, säger professor Nils-Olof Nylund vid VTT.

Gas som bränsle i bilar kommer att bli allt vanligare, förutspår Nylund - helt enkelt därför att det finns mer gas än olja.

Naturgas eller biogas?

Alla gasbilar kan köras på både biogas och naturgas. Men ur miljösynvinkel är det stor skillnad vilket slags gas man använder.

- Om man ser på klimateffekterna är biogasen miljövänligast. Den utvinns ur avfall som inte kan utnyttjas till något annat. Naturgasen är inte lika miljövänlig om man ser på hela produktionscykeln.

Ser man på de lokala utsläppen är biogasen och naturgasen ungefär likvärdiga. Inte ens utsläppen från de nyaste bensin- och dieselbilarna är särskilt stora. Däremot är bensin och diesel inte klimatvänliga, eftersom utvinningen och produktionen av dem för med sig utsläpp av drivhusgaser.

Bäst ur klimatsynpunkt är att alltså att köra på biogas. Men hur kunde man göra biogasen mer populär?

- I beskattningen kunde man skilja på naturgas och biogas så att naturgasen blir dyrare. Dessutom borde nätet av tankstationer utvidgas, säger Nylund.

Vill inte belasta planeten

Robert Ottosson står vid tankstället i Brunakärr i Helsingfors och fyller biltanken med biogas.

- Jag väljer biogas av miljöskäl. Det är det mest klimatvänliga bränslet. Belastningen på vår planet är alltför stor och om jag på något vis kan minska den så tycker jag att jag bör göra det. Och det känns bra att biogasen är inhemsk.

Ottosson tror att det finns flera orsaker till att finländarna inte har fått upp ögonen för gasbilen.

- Man är kanske lite rädd för den nya tekniken, och så finns det för få tankställen. Men själv har jag aldrig haft det minsta problem med min bil, och jag har behändigt nog ett tankställe nära jobbet och ett annat nära hemmet.

Familjärt på tankstationerna

De personer som kör gasbil är så få i Finland att man ofta känner igen varandra då man träffas vid tankstationerna.

- Vi hälsar på varandra och pratar ibland om våra bilar. Ofta blir det diskussion om vilken typ av bil man har, en som från början har gastank, eller en vanlig bil där man har installerat gastank efteråt, berättar Ottosson.

Ottosson tycker inte att gasbilar är särskilt mycket dyrare än vanliga bilar.

- Särskilt om man köper den begagnad känns prisskillnaden obetydlig.

- I och för sig kunde man genom beskattning göra gasbilen ännu billigare, och biogasen borde också vara billigare än naturgasen.

Eftersom Ottosson är miljöintresserad övervägde han också ett annat miljövänligt alternativ, nämligen elbil. Men elbilen är så pass mycker dyrare, och måste dessutom laddas ofta, så därför stannade han för gasalternativet.

Diskussion om artikeln