Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nya vindkraftsregler välkomnas på Kimitoön

Från 2014
Uppdaterad 28.02.2014 16:44.
Vindkraftverk
Bild: Yle/Jonna Nupponen

Efter två års arbete har miljöministeriet nu kommit med direktiv för hur buller från vindkraftverk ska mätas.

Ljudet från vindkraftverk och framför allt ljudet från planerade vindkraftverk är något det rått stor oenighet om och hittills har det inte funnits entydiga regler för hur till exempel bullermodelleringar ska göras då kraftverk planeras.

På Kimitoön har alla planer på vindkraftverk legat på is sedan ifjol höstas och på ön välkomnas nu de färska reglerna som också trädde i kraft omedelbart.

Pro Kimitoön tror att många kraftverk måste slopas

Janne Salonen som är ordförande för föreningen Pro Kimitoön följer aktivt med de olika turerna kring vindkraftsparkerna på ön och han tror att de nya direktiven kommer att leda till att många kraftverk måste slopas.

- Om bullermodelleringen av vindkraftsparken i Gräsböle hade gjorts enligt Teknologiska forskningscentralen VTT:s rapport, som det nya direktivet bygger på, hade inte ett enda kraftverk kunnat planeras i det området, anser Salonen.

På Kimitoön planeras för tillfället tiotals vindkraftsverk. Den största parken med mellan 20 och 30 möllor vill företaget Egentliga Finlands energi bygga i området Nordanå-Lövböle.

Samma företag står också bakom vindkraftsparken med fyra möllor i Gräsböle.

Direktivet tar fasta på:

  • Hur minimiavståndet mellan hus och kraftverk ska avgöras så att bullret inte stör fastighetsägarna.
  • Hur bullret från befintliga kraftverk mäts
  • Hur man överhuvudtaget avgör hur högt ljudet från ett vindkraftverk är.
  • Det nu aktuella direktivet säger inget om vilka gränsvärden som gäller men statsrådet jobbar som bäst på en förordning om bullernivåer för vindkraftverk och i den är det meningen att gränsvärden ska fastställas.
  • Enligt nuvarande rekommendationer får ljudet från vindkraftverk vid fast bosättning inte överskrida 45 dB dagtid och 40 dB nattetid. För deltidsbosättning gäller 40 dB dagtid och 35 dB nattetid.

Vindkraftsoperatör tror inte det blir stora förändringar

Ansgar Hahn, vd för Egentliga Finlands energi tror inte att planerna på kraftverk går i stöpet på grund av de nya direktiven och han tror inte att antalet kraftverk alls måste reduceras.

- Vi har varit mycket försiktiga då vi tidigare försökt uppskatta bullret från kraftverken.

Enligt Hahn är de nya direktiven tuffa men han är nöjd med reglerna framförallt för att turbintillverkarna i högre grad än nu måste kunna garantera att gränsvärden de uppger för sina produkter också håller.

Också Kimitoöns tekniska chef Lars Nummelin är nöjd med ministeriets direktiv.

- Hyfsat, kortfattat och flere av de tolkningsbekymmer som fanns i VTT:s rapport har fåtts bort, sammanfattar Nummelin.

Han vill inte ta ställning till vilka konsekvenser de nya reglerna har på antalet kraftverk på Kimitoön.

Nya modelleringar måste göras

Klart är ändå att alla bullermodelleringar måste göras om och att till exempel planen för Gräsböle vindkraftspark måste läggas på nytt till påseende efter att en ny bullermodellering har gjorts.

Då det senaste förslaget lades ut till påseende kom det in över femtio anmärkningar. Många tog fasta på hur bullermodelleringen gjorts.

Hur mycket de modelleringar som hittills gjorts skiljer sig från de anvisningar som ministeriet nu gett, är det egentligen ingen som kan svara på.

- Det har inte funnits någon standard i Finland och det har inte heller funnits något tvång att berätta vilka parametrar man använt, förklarar Nummelin.

Enligt de nya reglerna måste det ur en bullermodellering nu framgå vilka parametrar som använts och resultatet ska rapporteras mycket noggrant.

Tidigare artikel:
Nya regler för vindkraftsbuller