Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg kunde ta över Skåldö vattenandelslag

Från 2014
Bildtext Verksamheten och egendomen i Skåldö vattenandelslag skulle övergå till affärsverket Raseborgs vatten.
Bild: YLE/Tove Virta

För att på sikt garantera att servicen fungerar, föreslås inför stadsstyrelsens möte att Raseborg tar över Skåldö vattenandelslag inklusive skulder.
Driftsunderskottet per år uppskattas till 150 000 euro men minskar i takt med att fler hushåll ansluts till nätet.

Nu finns ett konkret förslag för hur man kunde lösa problemet med att Skåldö vattenandelslag har så svag ekonomi.
Förslaget till stadsstyrelsemötet på måndag 3 mars är att Raseborg tar över Skåldö vattenandelslag, vars egendom då skulle övergå till affärsverket Raseborgs vatten.

Bedömningen är att man på det här sättet kan se till att andelslagets nuvarande och framtida delägare får fungerande service och utbyggnad.

Andelslaget håller andelsstämma 24 mars och vill före det höra sig för om staden kan tänka sig att ta över verksamheten.
Förslaget är att verksamheten och anläggningarna säljs till en symbolisk summa, nära värdet på de skulder andelslaget har, nämligen 2 189 000 euro. Priset skulle då kvitteras med lånen som staden övertar.

Driftsunderskottet per år uppskattas till 150 000 euro men minskar i takt med att fler hushåll ansluts till nätet.
Enligt planerna tar stadsstyrelsen 31 mars ställning till köpevillkoren, efter att andelsstämman har fattat sitt beslut.

Oklart vem som måste ha Skåldövatten
Raseborgs vatten kan rädda Skåldö vattenandelslag
Konkurs osannolik

Diskussion om artikeln