Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vindkraftsbolagen enas om ellinjerna i Kristinestad

Från 2014
Uppdaterad 26.06.2014 16:17.
Vindkraftverk
Bild: Yle/ Ulrika Stagnäs-Lund

Vindkraftbolagen CPC Finland och O2 Finland kan tänka sig att samarbeta kring elnät och ledningar. Bolagen har nu slagit sig ner kring förhandlingsbordet. Tidigare har tanken på att dra elledningarna i samma stolpar som konkurrenten inte varit aktuell.

Staden Kristinestad har satt som krav att de måste dimensionera elnätet i en ledning.

Programmet är inte längre tillgängligt

- Vi hoppas att vi kan gå i samma linje eller hitta en annan lösning för rutten. Vi är på bra väg för att det ska bli en win-win-situation, säger Egon Nordström, projektdirektör på O2 Finland.

Programmet är inte längre tillgängligt

- Vi jobbar tillsammans och söker en lösning tillsammans. Innan vi fick igång diskussionen fanns en del missförstånd och feltolkningar, men nu samarbetar vi bra, säger Raimo Varpula, CPC:s kontaktman i Kristinestad.

Att samarbeta kring gemensamma ledningsgator är ett sätt att minska på avverkningen av skog för kraftledningarna.

Ny elstation

O2 överväger också alternativet att delta i kostnaderna för en ny elstation i södra Kristinestad och dra linjerna dit i stället för till den som redan finns i stan.

CPC, däremot, har inte för avsikt att delta bygget av en ny elstation, utan har hela tiden tagit sikte på att leda sin el till den befintliga stationen.

- Vi började projektet för tre år sedan och vi har från början sagt att vi vill till Kristinetsads station. Det är snabbast och bäst, därför att den redan finns där. Om man börjar bygga en ny elstation tar det två-tre år innan den är klar, säger Varpula.

Att delta i kostnaderna för en ny elstation är också förknippat med ett ekonomiskt risktagande, eftersom man ännu inte med tvärsäkerhet kan säga vilka vindkraftsprojekt som kommer att förverkligas.

Förvirring kring markavtal

En av de stora frågorna för markägarna har varit om de kan skriva under avtal om markanvändning för linjegatorna med bägge bolagen för helt eller delvis samma område.

Flera markägare längs den planerade linjen har gjort avtal med O2 om markanvändning. Bolaget har uppmanat dem att inte skriva under motsvarande avtal med CPC tills saken är utredd.

CPC-Finland å sin sida har erbjudit markägarna ekonomisk ersättning för markanvändning vid ledningsgatorna.

Blev vilda västern

Att bolagen tidigare inte velat samarbeta kring ledningarna har fått vindkraftsentusiasten Raimo Nummela att bli en smula modfälld och till och med börja tvivla på att det går att bygga ut vindkraften i Kristinestad som planerat.

- För fem och ett halvt år sedan lämnade jag och några andra in en motion till fullmäktige om att staden borde fundera på vindkraftsplaneringen så att det inte skulle bli som den vilda västern det har blivit i dag. De borde göra som i Sverige, där de drar elen i samma linjer, säger Nummela.

Patrik Holm på Mervento i Vasa säger att en av orsakerna till att det blivit som det blivit beror på att vindkraftsbolagen hetsplanerar för att hinna först till kvarnen. De av regeringen utlovade förhöjda inmatningstarifferna lockar.

- Det var ett fatalt misstag. Det blir bråttom att så fort som möjligt komma in med den högre inmatningstariffen och då kan man inte planera för helheten för sådant tar tid, säger Holm.

Holm är också övertygad om att moroten med förhöjda inmatningstariffer inte hade behövts för att få igång en vindkraftsplanering i Finland. Och då hade inslaget av brådska inte funnits med utan det kunde ha skett med större eftertanke.

Vidkraften subventioneras med en inmatningstariff på 105,3 euro/megawattimme för de första åren fram till 2015. Efter det gäller 83,5 euro/megawattimme.