Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Allt färre rökare i Sibboskolor

Från 2014
Uppdaterad 03.03.2014 19:47.
Bildtext Allt färre av eleverna röker vid Kungsvägens skola i Sibbo.

För ungefär 10 år sedan rökte i stort sett 25% av eleverna i klass 8 och 9 i Kungsvägens skola i Sibbo.

Nu är det bara 7% av eleverna i klasserna som röker.

- Ett lysande resultat, säger Sebastian Häggblom - lärare i gymnastik och hälsolära i Kungsvägens skola. Till stor del är det föräldrarnas förtjänst. De har varit goda förebilder och själva slutat röka, menar Häggblom.

Statisitken hämtar Häggblom ur enkäten "Hälsa i skolan" - en enkät som för snart ett år sedan genomfördes i Sibbo för sjätte gången.

Också oro

Även om enkäten till största delen är just så positiv som exemplet om rökningen visar, så finns det naturligtvis också områden som väcker oro.

Hela 45% av eleverna i klasserna 8 och 9 i Kungsvägens skola och i årskurserna 1 och 2 i Sibbo gymnasium, hoppar över morgonmålet. 51% äter inte heller skolmat dagligen. Ändå - eller kanske just därför - har övervikten ökat. 13% av eleverna i Kungsvägens skolas klass 8 och 9 är för feta och 14% av eleverna i årskurs 1 och 2 i Sibbo gymnasium.

Närmare en femtedel av eleverna har också sökt hjälp för depression.

Skynda långsamt

Sibbo kommuns servicechef och ordförande för kommunens arbetsgrupp för skolhälsoenkäten - Marjo Karppinen - säger att man nu ska gå till kommunens olika utskott för att få ett utlåtande om hur de ser på rapporten utgående ur just deras synvinkel.

- På basen av utlåtandena ska det sedan göras upp riktlinjer för vad som behöver göras, säger Karppinen.

Enkäten utvärderas

Det är en lång process men å andra sidan finns det ingenting som brådskar, vilket betyder att de olika utskotten har möjlighet att i lugn och ro utvärdera resultatet i skolhälsoenkäten, säger Karppinen.

Hela enkäten kan man bekanta sig med här.