Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Svenskarna vill militarisera Gotland

Från 2014
Uppdaterad 05.03.2014 10:26.
sveriges flagga på falurött hus
Bildtext De svenska politikerna kräver ett starkare nationellt försvar
Bild: iStock/Carsten Madsen

- Det var ett misstag av Sverige att helt avmilitarisera Gotland. Vi hade två brigader och fyra regementen där för över tio år sedan. Nu måste vi återskapa militärkapaciteten på Gotland, säger Folkpartiledaren Jan Björklund.

Han vill stärka försvaret på alla plan. Anledningen är de senaste händelserna i Ukraina och på Krimhalvön.

- Det är oerhört allvarligt. Ryssland agerar med en aggressivitet och en hänsynslöshet som förvånar, säger utbildningsminister Björklund till Eko-redaktionen på Sveriges Radio.

Nationellt försvar före internationellt

Doktrinen att det svenska försvaret främst ska användas för internationella insatser håller inte längre. Den lärosatsen kan inte få fortsätta som hittills.

- Det som nu kommer att krävas är ett doktrinskifte. Försvaret måste ställas om så att huvuduppgiften åter blir att försvara Sverige, understryker folkpartiledaren.

För att Sverige åter ska kunna stå emot ett invasionshot måste landet kunna försvara sig. Då kan Sverige inte heller förlita sig enbart på de yrkessoldater som numera ska sköta det svenska försvaret.

- Om vi ska försvara Sverige så blir det alldeles för få enheter. Därför måste Sverige åter bygga upp ett stort antal reservister som kan mobiliseras vid hög beredskap.

Björklund vill införa brigader i alla viktiga delar av landet och återskapa en permanent militär närvaro på Gotland. Fyra till fem brigader skulle innebära en fördubbling av armén till ca 30 000 man.

Nya krav efter chockbesked ifjol

Många svenska politiker har talat om behovet av nya försvarssatsningar sedan den svenska överbefälhavaren under nyårshelgen för ett år sen varnade för att Sverige kan stå emot ett angrepp i ungefär en vecka.

Rysslands militärövning i Östersjön ifjol somras med 160 000 man beskrevs som den största sedan 1960-talet och ökade den svenska oron för Rysslands militära upprustning. Folkpartiledaren Björklund manade ifjol till en svensk militär upprustning för att skydda Sverige mot flyg- och missilangrepp.

Det kräver ett nytt luftvärn med Patriot-missiler av samma typ som Turkiet har satt in vid gränsen mot Syrien.

-En möjlighet är att köpa in Patriot-systemet från USA. Patriot på Gotland skulle påtagligt öka svårigheterna för andra länder att i en hotfull situation gå in i svenskt luftrum, sade Jan Björklund ifjol till Svenska Dagbladet.

Han tillade att försvarsanslagen totalt sett måste öka från år 2015 och att det troligen kostar miljardbelopp.

Bred svensk uppslutning

Allt fler svenska politiker bl.a. inom Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har den här veckan betonat Gotlands centrala ställning i kraven på ett stärkt försvar.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) anses nu stå för den tydligaste svängningen till förmån för ökade resurser till försvarsmakten. Utrikesminister Carl Bildt från Moderaterna har redan tidigare välkomnat debatten.

Händelserna den här vårvintern har skapat helt nya förutsättningar för det försvarsbeslut som Sverige ska ta i maj.

Diskussion om artikeln