Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Låga elpriser stänger kraftverk i Jakobstad

Från 2014
Uppdaterad 05.03.2014 16:13.
Bioetanolfabriken byggs på UPM:s och Alholmens Krafts industriområde vid Alholmen
Bildtext Börspriset på el är lågt och en av Alholmens Krafts enheter ligger därför nere.

Börspriset på den nordiska elmarknaden är väldigt lågt just nu och det är inte lönsamt att producera el i kondenskraftverk. Det är anledningen till att den andra enheten vid Alholmens Kraft, AK 2:an kördes ner för drygt en vecka sedan.

- Det här läget att kraftverket står på vintern under eldningssäsongen av marknadsekonomiska orsaker är ovanlig. Det har åtminstone inte förekommit under min tid, säger driftschefen Björn Åkerlund vid Alholmens Kraft.

Börspriset på el på den nordiska elmarknaden låg på tisdagen kring 31 euro per megawatttimme. Priset låg på cirka 35 euro när kraftverket kördes ner. Läget är detsamma i de övriga kondenskraftverken i landet.

På tisdagen producerades bara 50 megawatt el i kraftverk av den här typen i hela landet - i praktiken betyder det att de här kraftverken står stilla och den nödvändiga elströmmen importeras från Sverige. Elimporten från Ryssland är ungefär en tiondedel av importen från Sverige för tillfället.

Under tisdagen låg importen från Sverige på cirka 2,5 gigawatt. 1 gigawatt motsvarar 1000 megawatt. Den här mängden el överstiger produktionen i Finlands samtliga kärnkraftverk eller den totala elproduktionen i älvarna i landet.

Bildtext Driftschef Björn Åkerlund vid Alholmens Kraft

- De svenska kärnkraftverken går för fullt, det finns gott om vattenkraft i både Sverige och Norge och det varma vädret gör att behovet av el inte är så stort som det brukar vara den här årstiden, säger Björn Åkerlund.

Det är osäkert när elproduktionen vid den andra enheten vid Alholmens Kraft återupptas på nytt. Driftschefen Björn Åkerlund är försiktig i sina uttalanden men enligt vissa uppgifter kan produktionsstoppet bli flera månader långt, det är möjligt att kraftverket kommer igång först till hösten, allt beror på vädret.

Stopp på sopförbränningen

De torra soporna i Jakobstadsregionen förbränns vanligen i det kraftverk som nu står stilla vid Alholmen. Det betyder att soporna måste lagras när kraftverket står stilla, alternativt transporteras till förbränning på annan ort.

- Vi byggde ut lagringsmöjligheterna ifjol i samband med den turbinrenovering som skedde vid Alholmens Kraft och som förorsakade liknande problem för oss, säger VD Leif Åkers vid Ewapower som hanterar de torra och våta soporna.

- Lagret rymmer torra sopor för cirka två månader men det är inte bra att de ligger utomhus eftersom värmevärdet försämras och det sänker det pris vi får för råvaran av Alholmens Kraft, fortsätter Åkers.

Konsumenterna drar inte nytta av lägre elpriser på börsen

En del elbolag i landet har sänkt sina priser till kunder när börspriset på el har sjunkit. Det har inte skett vid Energiverket i Jakobstad.

- Vi har försökt hålla en långsiktig prispolitik, vi har som målsättning att ligga under landets medeltal på elprissidan och det har vi lyckats med, säger tf vd Henrik Snellman vid Jakobstads Ennergiverk.