Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kritiken haglar över Tyska holmens bro i Dalsbruk

Från 2014
Uppdaterad 12.12.2014 16:38.
Bildtext Tyska holmens bro är i dåligt skick.
Bild: Yle/Monica Forssell

Tyska holmens bro i Dalsbruk är farlig att använda. Det anser Fri samverkan-politikern och Dalsbruksbon Martti Murto. Han tycker att kommunen borde åtgärda bron – oberoende av vems det juridiska ansvaret för bron sist och slutligen är.

Bildtext FN-steels konkursbo har avsagt sig ansvaret för bron.
Bild: Yle/Monica Forssell

Strax efter att FN-steel gick i konkurs satte konkursboet upp en varningsskylt vid Tyska holmens bro. Enligt skylten är bron inte säker att använda och var och en färdas över bron på egen risk.

Problemet är att det inte med bil går att ta sig över till Tyska holmen, Byholmen, Lysholmen och Långön på något annat sätt än genom att utnyttja bron. Och förutom att det bor både fastbosatta och deltidsboende på ön finns också Dalsbruks reningsverk på Tyska holmen.

Bildtext Både personbilar och tung trafik är beroende av bron.
Bild: Yle/Monica Forssell

I hur pass dåligt skick bron riktigt är kan ingen svara på. På kommunen har man den uppfattningen att situationen inte är akut. Många andras åsikt och däribland Martti Murtos, är att bron är i mycket dåligt skick.

Åtminstone på ett ställe ger brolocket efter och frågan är hur rutten bron är under brolocket.

Bildtext Martti Murto är oroad för säkerheten på bron.
Bild: Yle/Monica Forssell

På senaste fullmäktigemötet lämnade Socialdemokraterna in en motion om att kommunen bör åtgärda bron så fort som möjligt. Nu kräver också Fri samverkans Martti Murto att kommunen tar ansvar för bron.

- Personsäkerheten går först. Sen kan man börja bråka om detaljplaner och pengar, förklarar Murto.

Murtos åsikt är att kommunen nu bör granska bron, sedan reparera den eller ersätta den med tillfällig pontonbro. Hans åsikt är också att det är på kommunens ansvar att se till att allmänhetens säkerhet och hälsa inte äventyras och att föreskrifter om hur bron får eller inte får användas måste utfärdas. Kan man inte bevisa att bron är trygg för trafik måste den stängas.

Tyska holmens bro förargar