Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Svinfarmare oroade över prisras på svinkött

Från 2014
Bildtext Henrik Holm oroar sig över att priset faller på svinköttsmarknaden i Europa.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Nu rasar priset på finländskt svinkött som en följd av att den afrikanska svinpesten närmar sig de finländska gränserna. Det är oroväckande, säger svinfarmaren Henrik Holm i Hirvlax, Nykarleby,

- Säkerheten är väldigt hög på finländska svingårdar och vi kan inte börja skydda oss mot spöken. Men om en enskild svingård drabbas rasar priset för svinkött på hela marknaden - och det är inte bra, säger Holm.

Vad är afrikansk svinpest?

 • Mycket smittosam virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin, men inte människan.
 • Symptom är bl.a. hög feber, apati, aptitlöshet och tydlig blodutgjutning i djurets hud och öron.
 • Smittade grisar kan dö snabbt, innan symptom observerats, eller efter månader.
 • Sjukdom som brutit ut kan inte behandlas. Djuren dör vanligtvis inom 5-10 dagar.
 • Sjukdomen smittar bl.a. via luftvägar, munnen, kontaminerat foder eller vissa fästingar.
 • Till Finland kan sjukdomen spridas bl.a. genom människor som rest på infektionsområdet, med infekterat kött eller kontaminerade transportmedel.
 • Smittade djur får inte komma i kontakt med andra djur - djurägare bör genast meddela veterinären när symtom iakttas.
 • Sjukdomen har spritt sig från Afrika till Kaukasus, Ryssland, Vitryssland och Ukraina.
 • I början av 2014 har sjukdomen påträffats hos vildsvin i Litauen och Polen.
  • Källor: Evira, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

Ryssland har stoppat importen av svinkött från EE som en följd av att den afrikanska svinpesten spritt sig från Afrika till Kaukasien och vidare västerut till Litauen och Polen.

Sjukdomen har spridit sig via matavfall från fartyg. Människor kan inte smittas men för djuren som smittas är dödligheten mellan 30 och 100 procent.

Hoppas att Ryssland ger med sig

På torsdagen deltog Holm i ett möte arrangerat av Österbottens kött. Priset för svinkött och den afrikanska svinpesten var två av diskussionerna som uppstod på mötet.

- Givetvis har vi diskuterat det här och är mycket oroade. Det har att göra med den allmänna prisbilden i Europa idag och svinköttspriset har gått ner som en följd av att Ryssland stängt gränsen för svinkött från EU.

En stor mängd av det finländska svinköttet har tidigare gått på export till Ryssland.

- Det jag själv nu lägger hoppet till är att Ryssland inte är självförsörjande på svinkött och i något skede blir det brist på svinkött där. Då kanske förhandlingarna med Ryssland kan ge något.

Ta inte hem jakttroféer

Jord- och skogsbruksministeriet påminner om försiktighet när det kommer till vildsvinsjakt utanför EU och jägare ska inte ta hem jakttrofér.

- Klart man kan inte stoppa vildsvinsjakt men det är skäl att se över säkerheten. Jag såg nyligen en annons i en tidning om en resa till en mässa i Estland av svinköttsproducenter. Det fördömer jag, jag skulle inte i dagens läge ordna en sådan resa, säger Holm.