Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nejsägarna körde med ångvält över Norra hamnen

Från 2014
Uppdaterad 10.03.2014 20:23.
Plan över Norra hamnen
Bildtext Så här kunde det se ut i Norra hamnen i framtiden. Stormarknaden längst borta.
Bild: Arkitektbyrå R.Wingren Ab

Ekenäs behöver ingen stormarknad i gamla handelshamnen.
Det var publiken fullständigt övertygad om både före och efter stadens infomöte i går. Ingen jasägare fanns på plats.

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

- Det är verkligen vansinnigt med tanke på alla små butiker! sa Malou Ilmoni.

- Sen är det ju den stora trafiksäkerhetsfrågan med tågen som ska köra igenom, påminde Karl-Gustav Sandelin.

Infomötet i auditoriet på gamla sjukvårdsskolan gällde en planändring som gör det möjligt att bygga ett stort köpcentrum på båda sidorna om och över järnvägen i ena ändan av Ekenäs gamla handelshamn.

Norra hamnen i Ekenäs så som den enligt planen från 2008 kan se ut i framtiden.
Bildtext Så här kunde det se ut om Norra hamnen bebyggs enligt "plan noll", det vill säga den gällande planen.
Bild: Raseborgs stad

Våldsamt stort

Publiken var misstänksam mot precis allt som staden informerade om: lönsamhetskalkylerna, trafiklösningarna, parkeringshuset, säkerheten med tågen som ska köra genom affärscentrumet - och i all synnerhet med storleksklassen på det hela.

De flesta som tog till orda hade sin åsikt klar från första början och den åsikten kan beskrivas med ett ord: nej. Mona Holmberg var en av kritikerna.

- Att bygga något så invecklat måste kosta fruktansvärda pengar. Vem har råd att hyra in sig i de där shopparna? Ingen kommer att ha råd att ha en butik där!

Torbjörn Forsbäck var också negativ till planerna.

Han föredrog som många andra det som staden kallade nollplanen, det vill säga den gällande planen för Norra hamnen. Den tillåter lika mycket bostadsbyggen men affärsbyggen endast i mindre skala.

- Det är lite för våldsamt att bygga en sådan här supermarket här, tyckte Forsbäck.

Forsbäck ville heller inte ha en stormarknad någon annanstans eftersom den enligt honom förstör verksamheten för affärerna vid Kungsgatan.

Publik i auditorium tittar på bilder som visas om en plan för Norra hamnen i Ekenäs.
Bildtext Auditoriet var fullsatt. Längst framme från vänster planläggningskonsulten Anssi Savisalo, stadsplaneringsarkitekten Simon Store och tekniska direktören Jan Gröndahl.
Bild: Yle /Pia Santonen

Aggressiv ton

Vissa av publikens frågor om bland annat ekonomi och lönsamhet fick inget svar.
Men stadens tjänstemän, tekniska direktören Jan Gröndahl och stadsplaneringsarkitekten Simon Store, bjöd på diger och saklig information som svarade på de flesta av frågorna trots att publiken avbröt tjänstemännen nästan hela tiden, ibland med grova och osakliga anmärkningar.

Staden försöker gardera sig

En av de svåra frågorna gällde riskerna för planerna och bygget.

Någon i publiken undrade om det kan gå som i Hangö där ett företag fick stadens finaste strandområden för att bygga hotell och bostäder men sedan gick företaget i konkurs.

Quattrogroups bygge i Hangö
Bildtext Quattrogroups byggen i Hangö blev inte färdiga. Nu har ett annat företag tagit över.
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Gröndahl medger att det finns risker.

- Vi försöker utesluta alla tilltänkta risker, både ekonomiska och verksamhetsmässiga.

En stor risk är byggskedet.

- Det är viktigt att säkra den processen.

- Vi har alla tänkbara medel: garantier, hyreskontrakt och det ena med det andra. Den största risken är att det faktiskt blir klart när det en gång har satts igång.

Också i Hangö försökte staden försäkra sig om att bygget inte blir på hälft. Det fanns juridiskt bindande avtal med tidtabell och ordningsföljd och hurdana böter företaget måste betala om de inte följer planen. Trots det gick det som det gick.

- Det är stora risker med stora investeringar. Som jag sa så försöker vi utesluta riskerna så att det blir så säkert som möjligt för staden, sa Gröndahl.

Ingen ändrade sin åsikt

Norra hamnens hamnplan  i Ekenäs med ett järnvägsspår i förgrunden.
Bildtext Norra hamnen står tom - här sedd från järnvägen.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Publiken verkade trots ett digert infopaket gå hem med samma åsikt som de hade haft när de kom till infomötet.

Yle Västnyland frågade om det under kvällen kom fram något som fick publiken att tänka om.

- Nå inte att tänka om, nej, sa Karl-Gustav Sandelin. Han undrade också varför inga sådana politiker var på plats som är för stormarknadsbygget.

- Nej, egentligen inte. Jag har noggrant följt med vad som skrivits i pressen, sa Torbjörn Forsbäck som tyckte att ett stort affärscentrum skulle göra dagliga matuppköp mycket mera svårskötta.

- Nej, faktiskt inte, konstaterade också Mona Holmberg som tycker att bygget förstör hela miljön och sänker värdet på fastigheterna i grannskapet.

- Någon sa att kvarteret är på hälft. Men där finns Kronomagasinet och Enbergs hus, kvarteret är inte på hälft. Det är färdigt bara man snyggar upp hamnen, sa Tarmo Lundén.

Läs mera om diskussionen och frågorna som ställdes i Yle Västnylands liveblogg.

Nu kan du säga din åsikt

Plan 2, affärskomplexet
Bildtext Staden tar emot åsikter och utlåtanden till och med den 31 mars.
Bild: Arkitektbyrå R.Wingren Ab

Förslaget till ny plan är nu till påseende fram till och med den sista mars och det är möjligt att lämna in åsikter om planerna till staden.

Många myndigheter kommer också att ge utlåtanden om planerna.

Bland dem finns Trafikverket som ska säga hur affärscentrumet bör byggas så att järnvägen med person- och godstrafik till och från hamnen och industrierna i Hangö kan löpa genom komplexet.

Staden har redan tidigare begärt Trafikverket om ett förhandsutlåtande och enligt det är det möjligt att bygga, uppger tekniska direktören. Men detaljerna klarnar först i det officiella utlåtandet.

Matilda väckte också motstånd

K-market Matilda i Ekenäs.
Bildtext K-market Matilda i Ekenäs.
Bild: Yle/Marica Hildén

Tidigare Ekenäspolitikerna Bernhard Biström lyssnade också på informationen på torsdagen.

Biström drar sig till minnes diskussionerna för några decennier sedan inför en annan affärsetablering i Ekenäs.

- Det var ganska hårt i tiderna när Matilda kom till. Det är en liten affär i dag men den var stor då jämfört med andra affärer här i centrum.

- Då ordnades det också möten som faktiskt var lika skarpa som dagens möte.

Biström minns att det också då ordnades stora namninsamlingar mot bygget. Men Matilda fick till slut byggas vid Skillnadsgatan i Ekenäs centrum.

- Stadsplanen gick via Högsta förvaltningsdomstolen. Först blev det anmärkningar, sedan besvär. Jag tror att fullmäktige röstade om godkännande av planen för det fanns sådana som på allt sätt var emot den och på allt sätt försökte stoppa den.

Biström tror inte att det kommer att gå på samma sätt för affärscentrumet i Norra hamnen.

- Jag tror nog att jag inte kommer att se det färdigt, skrattar han.

Här kan du läsa vår blogg från stormarknadsdiskussionen