Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Tullen tvingas ge tillbaka designade droger

Från 2014
Uppdaterad 16.01.2015 13:10.
Flygtullens narkotikahund.
Bildtext Designade droger är en stor utmaning för tullens narkotikahundar eftersom de inte kan tränas till att hitta alla nya typer.
Bild: Annica Lindström/YLE

Nya designade droger fortsätter strömma in i Finland. Genom att ständigt förändra olika kemikaliska substansers molekylstruktur undviker både tillverkade och användare att straffas.

I dag måste myndigheterna först hitta den nya drogen innan den kan kriminaliseras. Sami Rakshit, chef på bevakningsavdelningen på Tullen, är kritisk till den nuvarande lagen.

Radar: - Designade droger

Programmet är inte längre tillgängligt

– Myndigheterna hittar tiotals nya designade droger varje år och ändå klassificeras ändå bara några stycken som narkotika. Situationen är mycket förarglig. Den nuvarande lagen sysselsätter tullen väldigt mycket. Med tanke på helheten är lagen inte ändamålsenlig, säger Rakshit.

Grundtanken är att allt som inte är olagligt är lagligt. I värsta fall har den nuvarande narkotikalagen lett till att tullen tvingats ge tillbaka designade droger som de konfiskerat.

Designade droger

  • En designad drog är ett narkotiskt ämne som genom en förändring av den kemiska strukturen inte längre är narkotikaklassade i juridisk mening och därför kan säljas fritt.
  • De kallas också för smarta droger, icke-narkotikaklassade, olistade droger och lagliga droger.
  • 2013 hittade den finländska tullen och polisen sammanlagt 33 nya designade droger som inte påträffats tidigare.
  • Tillverkarna finns ofta i Asien, främst Kina. Därifrån de kommer till Europa för att paketeras.
  • Källa: Tullen, Centralkriminalpolisen, ne.se

– Det har hänt att kunden har krävt att få tillbaka substansen och då har vi överlåtit den, säger Rakshit.

De här fallen är ändå ovanliga enligt honom. För att kunden ska få den misstänka designdrogen tillbaka krävs att den inte är listad som ett läkemedel eller som narkotika. I de allra flesta fallen förstörs substansen då allt behövs för att laboratorietesterna ska kunna utföras.

– I regel brukar kunden inte kräva att få substansen tillbaka eftersom de vet vilket ämne det rör sig om och att de har köpt det för att använda det som drog.

Bildtext Majoriteten av de designade drogerna kommer till Finland med flyg.
Bild: Yle/Annica Lindström

Majoriteten av de nya designade drogerna som upptäcks i Finland kommer med flyg och hittas därför av flygtullen. Enligt Rakshit borde de finländska beslutsfattarna undersöka hur man tacklat problemet med designade droger i Europa. Där har flera länder, bland annat Danmark, gått in för en lagstiftning som möjliggör att en designad drog kan kriminaliseras redan innan myndigheterna hittar den.

På Social- och hälsovårdsministeriet försvarar Elina Kotovirta ändå den nuvarande lagstiftningen.

– En del av ämnen används också inom forskning och inom industrin. Om allt är klassat som narkotika blir det svårt för dem att få använda dem. Kemiindustrin använder många av dem och också läkemedelsindustrin använder vissa av dem. Eftersom det kommer fler och fler ämnen kan vi inte veta om vissa är bra för industrin och forskningen, säger Kotovirta.

Ny droglagstiftning

Vilka ämnen som klassats som narkotika har tidigare avgjorts av FN och EU. Men när de designade drogernas började öka märkte man att EU:s och FN:s kontrollsystem inte varit tillräckligt effektiva. Medlemsländerna började därför införa egna lagar för att snabbare kunna kriminalisera de substanser som kommer på marknaden.

Bild: Yle/Annica Lindström

2008 påträffades för första gången en designad drog i Finland. Det var en mycket farlig amfetaminliknande substans vid namn MDPV. medierna döpte snabbt om MDPV till en dödsdrog då flera dödsfall kunde kopplas till drogen.

– Efter det började myndigheterna tänka om, kanske vår lag inte är tillräcklig, så vi började fundera hur vi ska ändra den, säger Elina Kotovirta.

2011 blev det möjligt att klassa ämnen som droger också här i Finland utan att initiativet först kommit från FN eller EU.

– Det är Fimea, THL, Polisen och Tullen som bedömer ämnens narkotiska egenskaper och farlighet. Fimea lämnar bedömningen till oss på ministeriet och vi skriver då in ändringen i droglagen, säger Kotovirta.

Drog eller läkemedel

I dag kan nya designade droger som upptäcks på marknaden kriminaliseras på två sätt. Antingen klassas de som narkotika och skrivs alltså in på den så kallade droglistan i droglagen. Men de flesta ämnen klassificeras först som läkemedel. Fimea, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, skriver in designdrogen på läkemedelslistan bland läkemedel som kan ha en negativ effekt på nervsystemet. Då ett ämne är klassat som ett läkemedel blir det olagligt att som privatperson importera det.

De flesta designade droger som upptäcks i Finland skrivs först in på läkemedelslagen, men att få drogen klassificerad som narkotika tar betydligt längre tid.

Sedan 2011 har 17 nya ämnen blivit klassade som droger i Finland. Från och med början av mars i år kommer 4 nya designdroger att komma på listan. Och 6 nya ämnen kommer ytterligare i april.

– Under det här året kan vi räkna med 14-15 nya designade droger som kommer att kriminaliseras och alltså klassas som narkotika, säger Elina Kotovirta.

Mindre möjlighet för kontroll

Om designad drog enbart finns på läkemedelslistan och inte är klassad som narkotika så har polisen inte samma möjlighet till kontroll till exempel genom teknisk avlyssning och också straffet ser annorlunda ut. För ett läkemedel kan man i princip enbart få böter.

– Men det är bra att vi har läkemedelslagen, ett så kallat lätt systemet. Vi har redan 300 ämnen där. Och alla ämnen som är där är inte så jättefarliga så att de måste vara klassade som narkotika.

Allt kan inte kriminaliseras

Orsaken till att allt inte kriminaliseras är också att en del av de nya substanserna som dyker upp på marknaden kan vara viktiga inom industrin eller forskning.

Kemi- och läkemedelsindustrin använder en del av dem. Eftersom det kommer fler och fler kan vi inte veta om något kan vara bra för industrin och forskningen.

I fredagens Radar granskar vi myndigheternas kamp mot de nya designade drogerna. Programmet sänds klockan 11.03 och går i repris på söndag klockan 12.05. Efter fredagens sändning kan du också lyssna på programmet på Arenan.

Läs också: "Jag är 28 år och mina barndomsvänner börjar dö"

Mer om ämnet på Yle Arenan