Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Karlebyanställda missnöjda med ledningen

Från 2014
Sju representanter för de anställda var med då Karleby började samarbetsförhandla.
Bildtext Representanter för anställda vid Karleby stad när samarbetsförhandlingar inleddes i höstas. Arkivfoto.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Bara en av fem anställda på Karleby stad är nöjd med hur staden leds. Diskussioner om permitteringar och osäkerhet inför framtiden har också tärt på välmåendet i jobbet.

Karleby stads anställda har fått svara på en enkät om sitt jobb i höstas. Nästan 2200 personer svarade och av dem var 18 procent nöjda med stadens ledning.

Knappt hälften uppgav att de är nöjda med hur den egna sektorn styrs. I de öppna svaren syns att osäkerheten inför framtiden tär på välmåendet. De anställda skulle gärna se att staden informerar dem mera öppet om aktuella ärenden.

Totalt 36 procent av de anställda säger att de någon gång har upplevt mobbning. Fem procent upplever att de utsätts för mobbning varje månad.